Rätt till gemensam bostad efter att ena sambon flyttat ut

Min sambo och jag köpte ett hus gemensamt 1998. Men jag står som ägare. Min sambo flyttade ifrån mig 2010 men flyttade tillbaka 2013. Nu har han tänkt flytta igen. Har han verkligen rätt till en del av huset??. När han flyttade så borde huset blivit min enskilda egendom. Vi båda står på lånen men han betalar in kostnader för lån och drift till mitt konto. Sedan dras allt från mitt konto.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer främst att utgå från Sambolagen (2003:376) bestämmelser för att besvara din fråga.

Som utgångspunkt vid upphörande av ett samboförhållande ska en bodelning göras (8 § 2 stycket Sambolagen). Ett samboförhållande anses ha upphört om samborna flyttar isär (2 § 2:a punkten Sambolagen). I ert fall skulle jag säga att samboförhållandet upphört när din före detta sambo flyttade ut i första fallet.

Efter att samboförhållandet upplöses ska man inom ett år begära en bodelning ifall detta inte sker faller ens rätt att kräva bodelning (8 § 2 stycket Sambolagen). Så din före detta sambos rätt att begära bodelning har gått förlorad.

Dock kommer inte rätten till en del av det samägda huset att försvinna eftersom att huset ägs gemensamt. Du står som ägare men det har i praxis vuxit fram ett begrepp om dold samäganderätt som innebär att i vissa fall har båda parterna rätt till en del av egendomen även om den ena inte är ägare.

Det som krävs för det är bl a att 1) egendomen ska ha anskaffats för gemensamt bruk 2) den som inte är ägare måste ha tillfört ett ekonomiskt bidrag till köpet 3) det ska ha funnits en gemensam vilja att den skulle vara ägd av båda. Förutsatt att dessa kriterier är uppfyllda föreligger en dold samäganderätt. Av det du skrivit i frågan så talar det för att en samäganderätt föreligger, att din före detta sambo indirekt betalt för lånen talar också för detta. Dock har jag inte tillräckligt med information för att göra en uteslutande bedömning av samäganderätten.

Så förutsatt att huset ägs gemensamt ska lagen om samäganderätt (1904:48) tillämpas. Ett gemensamt ägande innebär att båda har lika rätt till huset (1 § lag om samäganderätt). Av den anledningen kan din före detta sambo åberopa sin rätt till en del av huset även i detta fall.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar AbdulrezaRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning