Rätt till förskola för barn med speciella behov

FRÅGA
Fick avslag till min son till dagis som finns bara en enda i örebro län som teckenspråk för våra son. Enligt örebro kommun måste eller MÅSTE vara inskriven i örebro kommun. Vi bor i hallsberg kommun som är granne till örebro kommun. Enligt skolverket det går att placera barn till dagis av sin behov om inte hemkomnun kan erbjuder motsvara så kan man få plats hos örebro förskolan. Men det tvärstopp för oss. Vi har inte annat dagis plats för våra son. Finns nåt råd kring jurist om detta?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tänker dela upp mitt svar till dig i ett par underrubriker för att det ska bli lättare att se över

Alla barn har rätt till förskola

Enligt Skollagens 8 kap 2 § är förskolans syfte att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg, även att förbereda barnet för en fortsatt utveckling. Hemkommunen är skyldig att erbjuda barn en förskoleplats, och för de barn med speciella behov, som er son, ska det ske skyndsamt- Skollagen 8 kap 14 §.

Barn med speciella behov, som er son som endast kan kommunicera med teckenspråk, ska ges det stöd de behöver för att utvecklas i enlighet med förskolans syfte, enligt Skollagen 8 kap 9 §. Det är i regel förskolechefen som ansvarar för att detta ska ske, enligt förarbetena till lagen. Enligt förarbetena kan stödet "... ges som personalförstärkning, antingen till barngruppen generellt eller till det enskilda barnet, eller i form av konsultation och handledning till personalen. Minskning av antalet barn i barngruppen eller anpassning av lokalerna kan vara andra stödformer." Det viktiga är att barnets behov är det vägledande i beslutet om stöd.

Det framgår inte i din fråga om din sons behov rör hörsel eller tal, jag förutsätter därför att det är hörseln som behovet av teckenspråk härstammar ifrån. Förutom möjligheten att lära sig teckenspråk, liksom andra barn utvecklar det talade svenska språket, så är det speciellt gynnsamt för barn med hörselnedsättningar att gå i förskola där det finns mindre barngrupper och miljön är lugn.

Det finns inget tvång om att förskolan ska vara i er hemkommun

Hemkommunen ska först och främst erbjuda er en plats på en förskola i kommunen, men det finns inget lagstöd för att förskolan måste vara i hemkommunen. I Skollagen 8 kap 13 § finns möjligheten att sätta barn i en förskola som inte är belägen i hemkommunen, när det finns personliga förhållanden hos barnet som ger särskilda skäl för det. Att ert barn behöver teckenspråk och att det i er kommun inte erbjuds någon förskola med den kunskapen kan mycket väl vara ett sådant särskilt skäl. Den kommun med den förskolan ni önskar är den kommun som bestämmer om det finns särskilda skäl.

Gå vidare med frågan!

Mitt tips är att ni först och främst vänder er till förskolechefen på den förskola ni vill att er son ska gå på, och frågar denna hur ni ska gå till väga för att söka en plats på den skolan. Ett annat alternativ är att vända er till er hemkommun och be att de sköter kontakten med den kommunen som vägrar att ens pröva er fråga. Skulle inget av detta funka råder jag er att ni kontaktar ett juridiskt ombud, det kan ni göra här på Lawline.

Skulle kommunen med den önskade förskolan besluta att ni inte har särskilda skäl för att få plats på förskolan, kan ni överklaga det beslutet till Förvaltningsrätten. Rätten till grundskola finns med i Sveriges grundlag, Regeringsformen 2 kap 18 §, och skulle inget funka får er hemkommun lov att anpassa miljön på en förskola, genom att till exempel anlita en passande pedagog.

Alla barn har rätt till skola, oavsett förutsättningar.

Jag hoppas att allt löser sig,

Lycka till!

Agnes Axelsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?