Rätt till före detta sambos privata pensionsförsäkring?

FRÅGA
Jag har varit sambo sen jag var 19 år till nu 62 år gammal. Min sambo har betalat in privat pensionsförsäkring till sig då han drivit företag. jag har tagit hand om hem o barn. Nu drar han, har jag rätt till del av hans privata?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Sammanfattning

Du har inte rätt till del av din före detta sambos privata pensionsförsäkring enligt Sambolagen. Sambolagen kan däremot ge dig rätt till en del av bostadens värde och en del av värdet hos viss egendom, exempelvis möbler, som ni hade i ert gemensamma hem. Om ni har avtalat om att du ska ha rätt till del av den privata pensionsförsäkringen kan du dock ha rätt till det.

Utredning

Samboförhållanden regleras i Sambolagen (SamboL). När samboförhållandet avslutas kan en av de tidigare samborna begära att sambornas så kallade samboegendom ska fördelas mellan dem, se 8§ SamboL.

Endast sambors gemensamma bostad och sambors gemensamma bohag kan vara samboegendom. För att bostad eller bohag ska räknas som samboegendom krävs att den är införskaffad för gemensam användning, se 3§ SamboL. Sambors gemensamma bohag är exempelvis möbler, hushållsmaskiner och andra saker som är avsedda för det gemensamma hemmet, se 6§ SamboL.

Jag bedömer att en privat pensionsförsäkring inte kan räknas som en sak som är införskaffad för gemensam användning och att en sådan därför inte kan ingå i en bodelning mellan sambor.

Det framgår inte av din fråga om du och din tidigare sambo har avtalat att exempelvis pensionsförsäkringen ska delas upp mellan er om ert förhållande tar slut. Om du och din tidigare sambo har avtalat att du ska ha rätt till del av hans privata pensionsförsäkring och avtalet är genomtänkt och väl utformat så är det möjligt att avtalet anses gällande. I så fall har du rätt till del av hans privata pensionsförsäkring enligt ert avtal. Avtal mellan sambor som innebär att annat än samboegendom ska fördelas är dock ett rättsområde som är oklart, så det är inte säkert att ett sådant avtal anses gällande.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du undrar något mer så är du välkommen att kontakta oss igen. Vill du ha mer kvalificerad hjälp kan du komma i kontakt med Familjens jurist, som är vår samarbetspartner inom familjejuridik, via http://lawline.se/boka.

Vänliga hälsningar,

Martin Amnell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll