Rätt till fastighet som genom testamente är enskild egendom vid skilsmässa

2019-03-15 i Bodelning
FRÅGA
HejsanJag har en fråga angående en ärvd fastighet.Min hustru ärvde en fastighet för ca 6 år sedan. Värderingen då, var ganska låg.Den var i arvet skriven som enskild egendom.Vi bestämde oss för att renovera den och sälja vårat gemensamma hus , som vi då bodde i.Vi använde hela vinsten från försäljningen samt ett gemensamt hypotekslån till renoveringen.Hon står som ensam ägare av huset.Värderingen av det ärvda huset är nu 4 gånger ursprungsvärdet.Vi har bott där i 4 år nu.Nu min fråga: Vid eventuell skilsmässa, Har jag någon som helst rätt till någonting av fastighetsvärdet??Skall tilläggas att vi varit gifta i 12 år och min inkomst har hela denna tid varit ca 3 gånger högre än hennes.Vi har hela tiden haft gemensam ekonomi, inget äktenskapsförord finns.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Makars egendom är antingen giftorättsgods eller enskild egendom och vid en separation ska allt giftorättsgods delas lika mellan dem genom en s.k. bodelning. Enskild egendom hamnar som huvudregel utanför en bodelning vid separation. För att något ska vara den ena makens enskilda egendom måste det falla inom någon av de kategorier som räknas upp i 7 kap. 2 § äktenskapsbalken (ÄktB). Där är precis som i ert fall, egendom som erhållits genom testamente med villkoret att det ska vara mottagarens enskilda, en av kategorierna.

Fastigheten kommer alltså inte ingå i bodelningen, inte heller det värde som fastigheten kan ha ökat med genom renovering. Det är inte heller möjligt att genom äktenskapsförord omvandla enskild egendom i form av en ärvd fastighet, till giftorättsgods (se 7 kap. 3 § ÄktB). Om ni inte har någon uttrycklig överenskommelse, exempelvis ett avtal som stadgar att du ska kompenseras för renoveringskostnader och/eller för försäljningen av ert tidigare gemensamma hus finns dessvärre få möjligheter för dig att få ersättning för den nya fastighetens värde vid eventuell skilsmässa enligt svensk rätt.

Det går självklart att upprätta ett avtal om kompensation som ovan nämnt när som helst, även under skilsmässoförhandlingarna, men min rekommendation är att ett sådant görs innan, av naturliga skäl. Du kan även vända dig till en jurist för att få hjälp med de specifika detaljerna (här).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Alexander Hedblom
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2272)
2019-08-23 Maken är skyldig att visa sin ekonomi inför bodelning
2019-08-23 Ni ska betala bodelningsförrättaren med lika mycket var
2019-08-22 Var kan jag vända mig för att ansöka om tvångsförsäljning?
2019-08-19 Ska eget pensionssparande och enskild firma delas lika?

Alla besvarade frågor (72196)