Rätt till ersättning vid omfattande renovering i hyresrätt?

2019-05-09 i Hyresrätt
FRÅGA
Vi bor tre personer i en hyresrätt. En kväll rasade innertaket ner i hela badrummet då röret från badrummet ovan var felaktigt monterat och allt vatten under en tid läckt ut i vårt tak. Det hade kunnat innebära stor risk för personskada om någon befunnit sig i badrummet. Istället ledde det till skador på fastigheten och vissa saker i lägenheten.Vår lgh har inte varit brukbar som ett hem och kommer inte vara det under totalt ca en månad . De dagar arbete utförs kan vi inte vara i lägenheten alls pga hög ljudnivå, obrukbart kök och badrum och hantverkare på plats. Övriga dagar är tillgången begränsad med nedskräpat badrum och hall samt högljudd torkmaskin igång. 2 av 3 boende i lägenheten är hemma dagtid (en är sjukskriven och en pluggar/jobbar hemifrån) och vi har nu behövt bo hos vänner.Jag hade tänkt kräva en månad hyresfri, men undrar om vi borde/kan kräva något mer så som skadestånd pga risken för personskada? Vad är hyresvärden skyldig till här?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

Skulle det gälla ett vanligt underhåll av lägenheten har du som hyresgäst normalt inte rätt till någon ersättning. I detta fall gäller det dock en i princip helt obrukbar lägenhet på grund av feldragna rör som orsakat en omfattande vattenläcka.

Nedsättning av hyra

För den tiden lägenheten har varit i bristfälligt skick, i ert fall i ca en månad, har ni rätt till en nedsatt hyra enligt 12 kap 11§ p.3 Jordabalken (JB).

Skadestånd

Gällande skadestånd har ni rätt till ersättning för sådan skada som beror på hyresvärdens oaktsamhet (12 kap 11§ p.4 JB). Detta betyder att det är hyresvärden som ska bevisa att hen inte varit oaktsam för att undgå ansvar. Exempelvis att hyresvärden borde ha upptäckt felet eller har underlåtit att ta till nödvändiga åtgärder för att avhjälpa skadan. Det ska alltså inte bara röra sig om en olycka, utan något hyresvärden ansvarar för. Även om det troligen inte är hyresvärden själv som monterat rören felaktigt är det hyresvärden som anses som skadeståndsskyldig gentemot dig som hyresgäst.

Generellt har man rätt till ersättning när man inte kan använda lägenheten, vilket ni uppger att ni inte kan på grund av renoveringen som gör både kök och badrum helt obrukbara, samt att lägenheten i övrigt knappt är brukbar. Detta pekar på att ni har rätt till ersättning eftersom renoveringen innebär att ni inte kan bo i lägenheten.

Förutom detta ska ni ha rätt till ersättning för eventuella möbler ect som förstörts på grund av hyresvärdens oaktsamhet samt för eventuella förmögenhetsskador. Att det potentiellt hade kunna uppstå en personskada är däremot inte något som kommer att ersättas enligt 12 kap 11§ p. 4 JB, utan ersättning för personskada enligt skadeståndslagen hade kunnat bli tillämpligt i det fall att någon faktiskt hade skadats fysiskt.

Sammanfattningsvis

Du har därmed rätt till både en nedsatt hyra samt ersättning för den obrukbara lägenheten. Vilket belopp som kan begäras i skadestånd är svårt för mig att svara på då det bestäms från fall till fall, hur omfattande skadan är, vilka delar av lägenheten som påverkas ect. Vill ni ha hjälp med skadeståndskravet och beräkning av en lämplig ersättning kan ni enkelt boka tid med någon av våra jurister på https://lawline.se/boka. Går hyresvärden inte med på kravet kan man vända sig till hyresnämnden.

Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga! Du är alltid välkommen att höra av dig igen för vidare frågor.

Med vänlig hälsning,

Elin Giding
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1640)
2020-05-29 Vilka åtgärder kan vidtas mot störande grannar?
2020-05-29 Kan jag säga upp ett hyresavtal för fritidshus i förtid?
2020-05-29 Säga upp hyreskontrakt på grund av fel?
2020-05-29 Störande grannar

Alla besvarade frågor (80468)