Rätt till ersättning på grund av fel i fastighet?

2019-04-25 i Fel i fastighet
FRÅGA
Vi har precis köpt ett hus där det finns en bergvärmepump som redan innan överlåtelsen verkar ha varit trasig (trasig kompressor). Ingenting som säljaren nämnt någonting om och ingenting som vi uppmärksammade inför köpet då varmvatten och värme fanns eftersom pumpen gick på elpatron istället. Dom har även uppgivet i besiktningsprotokollet att bergvärmen installerades 2008 men enligt uppgifter från andra håll som vi kollat upp nu är den installerad 2004, alltså fyra år äldre än vad säljaren sagt. Har vi någon rätt att få ersättning från säljaren till att laga pumpen samt att dom inte uppgivet rätt årtal när den installerades?Mvh Örjan
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.
Den tillämpliga lagen för att besvara din fråga är jordabalken.

Vad gäller vid fel i fastighet?
Ett köp av en villa avser ett köp av fast egendom och omfattas av jordabalkens regler. I 4 kap. 19 § JB står att om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, får köparen (ni) göra avdrag på köpeskilling eller häva köpet enligt vad som står i 4 kap. 12 § JB.

I ert fall har ni inte upptäckt att bergvärmepumpen var trasig när ni undersökte villan. Ni hade inte någon anledning att tro att pumpen inte skulle fungera. Vidare stod det i besiktningsprotokollet att pumpen installerades 2008, vilket så inte var fallet. Därmed avviker villan, på grund av den trasiga bergvämrepumpen, vad ni med fog kunnat förutsätta vid köpet.

Utifrån din beskrivning uppfattar jag att den trasiga pumpen utgjort ett dolt fel. Säljaren ansvarar alltid för dolda fel, (4 kap. 19 § 2 st. é contratio JB) . Om säljaren kommer ansvara för felet, vilket denne förmodligen kommer göra, kan du ha rätt till prisavdrag motsvarande värdskillnaden som den trasiga bergvärmepumpen medfört. Detta prisavdrag kan med andra ord motsvara värdet för att laga pumpen.

Enligt regel ska du som köpare meddela säljaren om felet inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. Detta hänger ihop med den undersökningsplikt du har innan du köpte villan. Men utifrån din beskrivning, anser jag inte att du borde ha märkt felet tidigare, dvs. i samband med undersökningen av villan innan den köptes.

Eftersom det är frågan om ett dolt fel, ska säljaren ansvara för felet. Dock råder jag dig redan nu, efter att du märkt felet nu i efterhand, så fort som möjligt att meddela säljaren om felet, (4 kap. 19 a § JB). Med andra ord innebär det att du reklamerar till säljaren om felet och detta måste ske inom en skälig tid efter att du märkte felet. Om du inte reklamerar inom denna skäliga tid finns det risk att ni inte får någon rätt till prisavdraget enligt (4 kap. 12 § JB).

Har du fler frågor och även behöver fortsatt rådgivning ta då kontakt med oss på info@lawline.sedär kan vi hjälpa dig med ditt ärende. Du kan även kontakta oss via telefon; 08- 533 300 04, öppettider: mån – ons kl. 10.00 – 16.00

Hälsningar

Adela Rujovic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (357)
2019-08-31 Är det fel på fastigheten om det saknas dränering, och vem ska i sådana fall stå för felet?
2019-08-31 Ny dränering - dolt fel?
2019-08-26 Räknas en läckande pool som ett dolt fel i en fastighet?
2019-08-13 Utökad undersökningsplikt vid fel i fastighet

Alla besvarade frågor (73018)