Rätt till ersättning när bil skadats av automatisk biltvätt?

Hej,

Under min semester tvättade jag min bil, en Volvo V 40 som jag köpt som helt ny 2016. I Cirkel K i Visby uppmanade med skyltar att vi skulle sitta kvar i bilen pga hala golv. Snabbtvätten för 299kr drog igång väldigt brutalt. Bilen skakade och det smällde. Jag såg att vindrutetorkaren på baksidan slitits upp och stod rakt ut för att sedan smälla ner på rutan. Efter tvätten sätter jag på vindrutetorkarna och hör då att det skrapar från bakrutan. Jag säger till personalen att tvätten har förstört torkaren och att den avbrutna delen måste ligga kvar i tvätthallen. Personal hämtar delen och konstaterar att det inte går att sätta tillbaka. Personalen försäkrar mig att de ska ta hand om det hela och jag behöver inte vara orolig. Jag kräver då skriftligt med namnteckning vilket jag får. Tillbaka vid mitt boende konstaterar utomstående skada på bakrutan. Hemma lämnar jag in bilen på Bilia och de konstaterar även att skador på bakrutan finns. Jag ber då att rutan ska bytas och torkaren. När jag hämtar bilen är endast torkaren utbytt mot en ny. Cirkel K stationschef godkänner endast det och inte rutan. Jag har även hyrt en bil då min egen var inlämnad till verkstaden. Kan jag kräva att även vindrutan byts ut mot en ny som uppenbarligen skadades av biltvätten och kostnader för hyrbil. Anser även att jag ska kompenseras för biltvätten 299kr, minst!


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tvisten

Om jag har förstått dig rätt verkar stationschefen mena att skadan på bakrutan inte har orsakats av tvätten/att du inte har rätt till ersättning för det. Du vill så klart ha ersättning även för den skadade bakrutan samt ersättningsbil. Väldigt bra att du såg till att få det skriftligt från Circle K och att du snabbt lämnade in bilen för att konstatera skadan!

Vilken lag gäller?

I svensk rätt pratar man om inomobligatoriskt respektive utomobligatoriskt skadeståndsansvar. Det förra avser fall då det finns ett avtalsförhållande mellan parterna, i ditt fall finns det ett avtal (biltvätten) mellan dig och Circle K. Det senare avser fall då det inte finns något avtalsförhållande mellan parterna. Skadestånd kan begäras enligt vilket som (med visas undantag) men i ditt fall är det fördelaktigare att begära skadestånd på en inomobligatorisk grund. Det innebär att du vill begära ersättning enligt konsumenttjänstlagen. Det är även möjligt att begära ersättning enligt skadeståndslagen men jag kommer i mitt svar utgå från konsumenttjänstlagen då det ligger närmast till hands för dig.

Din rätt till ersättning enligt konsumenttjänstlagen

Tjänsten ska utföras fackmannamässigt (kravet innebär att arbetet ska utföras i enlighet med de krav på kompetens och kvalitet som gäller inom den aktuella branschen), detta framgår av 4 § KtjL. Tjänsten ses som felaktigt utförd om resultatet av tjänsten avviker från vad du har rätt att kräva enligt den 4 §. I ditt fall står det klart att tjänsten (biltvätten) har orsakat en skada på din vindrutetorkare och din bakruta. Resultatet avviker alltså från vad du har rätt att kräva och därför är det fel i tjänsten.

Vilka påföljder du kan kräva

Om tjänsten är felaktigt utförd får du som konsument:

Hålla inne betalningen (19 § KtjL) Kräva att felet avhjälps (20 § KtjL) Göra avdrag på priset eller häva avtalet (21 § KtjL) Kräva skadestånd av Circle K (31 § KtjL)

Hur du går tillväga nu

Du måste reklamera felet för att kräva t.ex. avhjälpning eller skadestånd, detta har du gjort. Mitt tips är att du kontaktar stationschefen igen, alternativt begär kontaktuppgifter till någon högre ansvarig. Framför den argumentation jag har återgett ovan om att tjänsten utfördes felaktigt och att du enligt konsumenttjänstlagen har rätt till att de ska avhjälpa felet (laga bakrutan) eller bekosta en verkstad som fixar detta. Dessutom ska du kräva skadestånd för den kostnad du har haft för att hyra ersättningsbil. Angående kostanden för biltvätten ska du kräva pengarna tillbaka.

Vägrar Circle K att ersätta dig kan du meddela att du tänker vända dig till ARN (allmänna reklamationsnämnden). Jag skulle tro att de vid det här laget går med på ditt krav men om inte vänder du dig till ARN, jag ska förklara hur du gör det. Tänk på att spara alla kvitton för dina kostnader (reparation och ersättningsbil). Ta även med all dokumentation du har på felet t.ex. Bilias konstaterande av felet på bakrutan.

ARN

På ARN:s webbsida kan du göra en anmälan mot Cirkle K. Detta är gratis men ha i tanken att ARN:s utfall inte är juridiskt bindande utan endast rekommendationer. ARN prövar en handfull tvister om just biltvättar årligen. Ofta ger de inte bilägaren rätt men det beror ofta på att de vanligaste skadorna (skador på lacken) är svåra att bevisa. Då du har tydlig bevisning för din skada och att Circle K har godkänt skadan på vindrutetorkaren anser jag att du har en god möjlighet att vinna tvisten.

Ett alternativ till ARN är att gå direkt till tingsrätten och stämma Circle K. Det behandlas då som ett småmål (en förenklad rättegång) och en dom från tingsrätten kommer då vanligtvis snabbt. Minimikostnaden för att föra denna process ligger på ungefär 2000 kr men fördelen är att du får en juridiskt bindande dom.

Hoppas att du fick svar på din fråga och att Circle K ersätter dina kostnader! Tveka inte att höra av dig till oss på Lawline igen om det är något du funderar över.

Vänligen,

Alex SkepastianosRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”