Rätt till ersättning efter operation?

FRÅGA
Har min flicka rätt till ersättning för stor ärr på magen efter tarmoperation? Var förtidigt född och inte försäkrad nånstans
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen som är tillämplig i din situation är patientskadelagen (PSkL). Om din dotter har drabbats av en skada i samband med hälso- eller sjukvård finns det en möjlighet till ersättning genom en så kallad patientförsäkring, trots att du inte har tecknat en egen försäkring för henne.

Vårdgivare har en skyldighet att teckna patientförsäkring

Patientskadeersättning betalas ut ur vårdgivarens patientförsäkring 13 § PSkL. Alla offentliga och privata vårdgivare har en skyldighet att teckna en patientförsäkring 12 § PSkL. För att ansöka om försäkring är det därmed vårdgivarens försäkringsgivare du ska vända dig till. I det fall vårdgivaren finansieras av regionen är Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) dess försäkringsgivare. LÖFs försäkring omfattar även privata vårdgivare i de fall de har ett vårdavtal med regionen. I annat fall kan andra vårdgivare ha egna patientförsäkringar.

Trots skyldigheten, kan det förekomma situationer då vårdgivaren inte har tecknat en försäkring. I ett sådant fall kan du ändå ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Patientförsäkringsföreningen kan då gå in i stället för ett vanligt försäkringsbolag och betala eventuell ersättning, 14 § PSkL.

Förutsättningar för ersättning

I 6 § första stycket PSkL framgår vilka skador som ger rätt till patientskadeersättning. Det ska vara tal om en personskada som ska ha kunnat undvikas genom ett annat mindre riskfyllt utförande. Vidare förutsätts det att det föreligger en överhängande sannolikhet att en personskada har orsakats av någon av de nedanstående medicinska åtgärderna eller ett olycksfall i hälso- och sjukvården. De skador som kan ge rätt till ersättning enligt lagen är behandlingsskador (p.1), materialskador (p. 2), diagnosskador (p. 3), infektionsskador (p. 4), olycksfallsskador (p. 5) och medicineringsskador (p. 6).

Om det endast var möjligt att undvika skadan genom en mer avancerad metod, som i regel varit mer riskfylld, föreligger ingen rätt till ersättning enligt patientskadelagen. m en operation, som enligt en efterhandsbedömning, anses vara medicinskt motiverad är ett ärr som uppkommer en oundviklig följd och därmed inte en ersättningsgrundande skada enligt patientskadelagen. Att operationen inte leder till önskat resultat eller att det uppstår en komplikation räcker heller inte för att få ersättning enligt patientskadelagen. Det krävs alltså att skadan ska ha varit möjlig att undvika.

Avslutningsvis

Som svar på din fråga finns en möjlighet till ersättning för din dotter. För att kunna ge ett tydligare svar krävs däremot en närmare bedömning utifrån de individuella omständigheter. Jag föreslår därför att du kontaktar ditt landsting med mer information kring vilket sjukhus du behandlades på.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och har du fler funderingar är du välkommen att ställa fler frågor!

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (302)
2021-11-27 Vilka lagar kan bli aktuella inom LSS-omsorgen?
2021-10-31 Får verksamhet kräva vaccin intyg av besökare?
2021-10-31 Kan en praktikplats kräva att man vaccinerat sig?
2021-10-27 Kan en hyresvärd kräva att man ska vaccinera sig?

Alla besvarade frågor (97371)