Rätt till ersättning efter att ha blivit biten av hund

FRÅGA
jag blev biten av Långfinger av hund att jag rätt till ersättning
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du blev biten i långfingret av en hund, alternativt att en bit av ditt långfinger bets av, och att du nu undrar om du kan får ersättning för det. Det är svårt att utifrån de uppgifter du gett ge ett klart ja eller nej-svar på om du har rätt till skadestånd eller ej, och isåfall hur mycket. Det eftersom rätten till skadestånd beror på vilka konsekvenser skadan fick. Jag kommer nedan att gå igenom vad som generellt gäller vid hundbett, och vad du kan ha rätt till för ersättning. Du får därefter själv bedöma hur svår din skada är och vad den fått för följder, och om vill försöka att kräva ersättning eller inte.

Vilken lag blir relevant i ditt fall?
Bestämmelser om din fråga finner vi dels i Lagen om tillsyn över hundar och katter, dels i Skadeståndslagen.

När kan hundägare bli skadeståndsskyliga?
För skador som orsakats av hundar råder "strikt ansvar", med andra ord blir ägaren ansvarig för den skada som hunden orsakat oavsett om skadan har skett på grund av vårdslöshet eller av uppsåt (19§ Lag om tillsyn över hundar och katter).

Vad omfattar skadeståndet?
Skadestånd till dig som fått en fysisk skada av en hund omfattar ersättning för kostnader för vård. Du kan också ha rätt andra kostnader, om du exempelvis fick dina kläder förstörda eller förlorade inkomst till följd av bettet. Du kan också ha rätt till ersättning för ideell skada, d.v.s. ersättning för eventuell sveda och värk, men och/eller ärr (5 kap. 1 § skadeståndslagen).

Råd till dig
Om du haft inkomstförluster, sjukvårdskostnader och/eller fysiskt och psykiskt lidande av övergående art eller som innebär bestående men, råder jag dig att göra en polisanmälan där du skriver att du vill begära skadestånd av hundägaren. Om du bedömer att hunden är farlig/aggressiv kan du också göra en anmälan till Länsstyrelsen. Det krävs dock oftast att flera anmälningar har gjorts avseende samma hund, alternativt att den har skadat någon allvarligt, för att de ska kunna agera, men det är ändå värt att nämna. De skulle då kunna omhänderta hunden (11 § Lagen om tillsyn över hundar och katter).

Jag hoppas att du fått svar på din frågor. Om det fortfarande finns någonting du undrar över, så är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga.

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Holmér Sposato
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (480)
2021-10-22 Grannens katt förstörde min matta
2021-10-17 Får jag låta min hund springa lös i en tom beteshage?
2021-10-03 Vem ansvarar för när en hund biter en annan hund?
2021-09-29 Kattägares ansvar för skada på annans katt

Alla besvarade frågor (96481)