Rätt till ersättning då man själv åtgärdar skada orsakad av hyresgäst

2017-09-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, om en hyresgäst har skadat min uthyrda villa kan jag själv åtgärda och begära 300:-/tim.Utgångspunkt att jag är lika skicklig som en hantverkare.Hälsn/Anders
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 12 kap 24 § Jordabalken (JB) har hyresgästen en vårdplikt som innebär att denne är skyldig att ersätta all skada denne vållat. Alltså är din tidigare hyresgäst skyldig att ersätta dig det belopp som en fackmässigt utförd reparation skulle uppgå till.

Din fråga var om du kan fakturera en viss summa för att själv sköta reparationen. Det finns inget direkt hinder mot att du tar emot ersättning från din hyresgäst och sedan åtgärdar skadan själv. Det du emellertid bör ha i åtanke är att säkerställa att det pris du kräver för reparationen samstämmer med marknadspriset för den typen av reparation. Din tidigare hyresgäst kan antingen välja att neka ditt kostnadsförslag och på egen hand ta kontakt med fackman som åtgärdar skadan. Min rekommendation är alltså att inte ta ut ett för högt pris, och se efter hur mycket en reparation faktiskt skulle kosta.

Om du har några ytterligare frågor ber jag dig att återkomma!

Vänligen,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?