rätt till ensamvårdnad

2017-05-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag har en fråga om ensam vårdnad. Jag har blivit utsatt av psykiskt misshandel i 7 år. Jag hittade mig en annan och det blev problem när det kom ut, jag blev misshandlad våldtagen och det kom dödshot av min ex sambo och allt ät anmält till polis. Nu till frågan jag har 3 barn hur fungerar det om jag ansöker om ensam vårdnad. Här jag ens nån chans för han har skadat även barnen psykiskt genom att berötta till dom vilken dålig mamma jag är på många olika sätt.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga.

Vad gäller vårdnaden av barnet så utgår man alltid från barnets perspektiv vid bedömningen om vilken förälder som ska ha vårdnaden.

I föräldrabalken 6 kap 2§ står det följande:

Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge.

Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid

- risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och
- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Om du begär ensam vårdnad om barnet ska rätten, utöver att ta hänsyn till ovanstående, även ta hänsyn till om du och din ex-man kan samarbeta med varandra. Det framgår i Föräldrabalken 6 kap 5§.

Har din ex-man begått den sortens brott gentemot dig så är det min starka uppfattning att han inte är lämplig som vårdnadshavare till barnet i enlighet med 6:2 föräldrabalken. Utsikterna för ett samarbete mellan er kring vårdnaden är dessutom inte realistisk i denna situationen.

Barnen har i vanliga fall om de är över 12 år stora möjligheter att själva välja vem de vill ha som vårdnadshavare. I ditt fall är det dock lite speciellt då din ex-man begått både både dödshot och våldtäkt.

Jag tror att du har mycket stora chanser att få ensam vårdnad om barnen.

Vill du ha hjälp med att skicka in en ansökan om ensam vårdnad så kan du kontakta mig på victor.akerfeldt@lawline.se så hjälper jag dig vidare.

Hälsningar

Victor Åkerfeldt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?