Rätt till ekonomiskt bistånd om sambo har inkomst

hej jag är frihetsberövad via LVM och jag och jag har inte kunnat få ekonomiskt bistånd på de 9 veckor då jag varit på LVM-hem. Jag är skriven hos min sambo och hon har csn lån som sin enda inkomst (10676kr) jag söker ekonomiskt bistånd som avslås Pga "sambolagen" som säger att i äktenskapslika förhållanden är skyldiga att bidra till varandras försörjning. Min biståndshandläggare menar på att hon ska avbryta sina studier och börja arbeta för att försörja mig. som är inlåst via LVM

jag tycker detta är galet och skulle behöva hjälp om det nu finns något att göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Regler om bistånd finns i socialtjänstlagen (SoL).
Vad säger lagen?

Den som inte själv kan tillgodose sina egna behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt (4 kap. 1 § SoL). Rätten till bistånd görs genom en individuell behovsprövning där egenansvarsprincipen spelar en central roll. Enligt denna princip har människan i första hand ett eget ansvar för sitt liv och däribland sin försörjning. Rätten till bistånd uppkommer först när man har gjort allt i sin makt för att själv tillgodose sina egna behov. Enligt SoL anses en make, sambo eller partner med inkomst kunna tillgodose dessa behov.
I socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd framgår att makars, partners och sambors inkomster bör räknas som gemensamma vid prövningen av rätten till ekonomiskt bistånd. Enligt sambolagen har din sambo ingen försörjningsskyldighet för dig, men eftersom ni har ett gemensamt hushåll påverkar det möjligheten och storleken av ett eventuellt bistånd.
Min rekommendation till dig är att du tar kontakt med socialtjänsten i syfte att få en förklaring till hur uträkningen av din ansökan har gjorts. Om du efter detta inte är nöjd med förklaringen, kan du överklaga beslutet (16 kap. 3 § SoL). Ett sådant överklagande ska du ha lämnat in till socialtjänsten inom tre veckor från det att du fick del av beslutet (6 a § förvaltningsprocesslagen).
Med detta sagt hoppas jag att du fick svar på din fråga. Om du har några fler frågor eller om du vill ha hjälp med hur du ska gå vidare är du välkommen att ta kontakt med våra erfarna jurister, https://lawline.se/contact.Med vänliga hälsningar,

Sara GöranssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000