Rätt till efterarv för avlidne makens syskon?

2018-10-16 i Efterarv
FRÅGA
Min faster har avlidit. Inga barn. Enbart syskonbarn. Hon var änka. Ärver även den avlidne makens syskon och hur fördelas det i så fall. Hälften eller den kvarlåtenskap som fanns när han avled?Vänligen Inger
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med fråga!

Bestämmelser kring arvsrätt och arvsordning återfinns i Ärvdabalken. (ÄB)

Enligt 2 kap 1 § ÄB är närmast arvsberättigade den avlidnes bröstarvingar (barn). Men efter din faster inte hade några barn blir denna bestämmelse inte aktuell.

Vidare följer av 2 kap 2 § 2 st ÄB att om arvlåtarens syskon är avlidna träder dess avkomlingar. Med andra ord, din fasters syskonbarn har rätt till arv. Frågan är dock hur stor del av kvarlåtenskapen som de har rätt till.

Det kan även vara så att hennes mans syskon har rätt till efterarv efter sin bror. Detta följer av 3 kap 2 § ÄB där det framgår att lever det vid den efterlevande makens död någon bröstarvinge till den först avlidna maken eller dennes föräldrar, syskon eller syskons avkomling ska hälften av den efterlevande makens bo tillfalla dem som då har den bästa arvsrätten efter den först avlidna maken. Den efterlevande maken får inte genom testamente bestämma över egendom som skall tillfalla den först avlidnes arvingar.

Rätt till arv för mannens syskon beror på hur makarnas inbördes testamente var utformat, om din faster ärvde med fri förfoganderätt eller full äganderätt.

Att ärva med full äganderätt innebär att arvtagaren inte behöver ta hänsyn till den först avlidnes arvingar. Den som mottar arvet får med andra ord både testamentera och ge bort arvet. Har din faster istället ärvt med fri förfoganderätt har mannens syskon rätt till en del av hennes kvarlåtenskapen. Hur stor del av den efterlevandes tillgångar som ärvts med fri förfoganderätt beror på hur stor del de ärvda tillgångarna utgör av den efterlevandes totala tillgångar. Denna kvotdel, som beräknas vid tidpunkten för när den första föräldern avlider, kommer alltid vara procentuellt densamma även om den beloppsmässigt kan vara både större eller mindre när den efterlevande föräldern sedermera avlider.

Sammanfattningsvis

Rätt till arv för din fasters mans syskon föreligger såvida din faster har ärvt sin make med fri förfoganderätt. Mannens syskon har då rätt till en procentuell andel av din fasters kvarlåtenskap, som beräknades vid din fasters mans bortgång.

Hoppas du fått klarhet i frågan!

Linnéa Carnrot
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (574)
2019-03-20 Arvsfördelning utan bröstarvingar och med halvsyskon
2019-03-17 Kvotdelen vid arvsskifte med exempel?
2019-03-16 Hur fördelas efterarv?
2019-03-10 Vilka är efterarvsberättigade och hur räknas andelen som går i efterarv ut?

Alla besvarade frågor (66955)