Rätt till efterarv

Min pappa dog för 2 år sedan och fragmenterade allt till min styvmor. Han tyckte att jag skulle ärva henne tillsammans med hennes barn när hon gick bort men nu är det så att hon inte hör av sig och fryser ut mig från deras liv. Nu är jag helt ensam hon säljer nu min pappas hus för 2.5 miljoner detta såg jag på Internet jag är 100 på att jag inte kommer få något efter min pappa. Vad har jag för rätt? Min pappa har inga lån på hus eller bilar. Känns jätte jobbigt detta. Dom har inga gemensamma barn.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det framgår inte av din fråga om din far testamenterat bort all egendom till din styvmor eller om du vid arvskiftet efter din far valde att avstå från ditt arv till förmån för efterlevande maka. Din rätt till arv, om, och i så fall vad du kan göra i nuläget blir beroende av vilken av dessa situationer du befinner dig i. Jag kommer i följande svar redovisa vad som gäller i båda situationerna.

Testamente
Bestämmelser om testamente och arv regleras i Ärvdabalken (ÄB). Genom ett testamente kan en person bestämma vad som ska hända med hela eller delar av dennes kvarlåtenskap. Den avlidnes bröstarvingar, det vill säga barn, har alltid rätt till sin laglott, 7 kap. 1 § ÄB. Laglotten utgörs av häften av den arvslott som enligt lag skulle ha tillkommit bröstarvingen. Exempel: om 100 000 utgjorde en bröstarvinges arvslott så utgör 50 000 kr bröstarvingens laglott. Resterande 50 000 kr kan fritt testamenteras bort av arvlåtaren. Om det finns ett testamente som inskränker på bröstarvingens laglott måste arvingen påkalla jämkning av testamentet inom 6 månader från det då arvingen delgivits testamentet, 7 kap. 3 § ÄB.

Om det i ditt fall är så att din far testamenterat bort all sin egendom till din styvmor inskränker testamentet på din laglott. För att du ska kunna ta del av ditt arv måste du påkalla jämkning av testamentet inom 6 månader från det du blev delgiven testamentet, vilket vanligtvis är vid bouppteckningen.

Avstående av arv till förmån för efterlevande
Om arvlåtaren var gift är huvudregeln att kvarlåtenskapen ska tillfalla den efterlevande maken, som ska förfoga över de gemensamma bröstarvingarnas arv tills den efterlevande avlidit, 3 kap. 1 § ÄB. Detta gäller dock inte för särkullbarn, det vill säga barn till arvlåtaren men inte den efterlevande maken. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt efter sin förälders bortgång. Enligt 3 kap. 9 § kan emellertid särkullbarn avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken. Styvföräldern ärver då bröstarvingens arv med fri förfoganderätt. Det innebär att den efterlevande maken får förfoga över egendomen hur den vill, förutom genom testamente eller förmånstagarförordnande förordna över egendomen.

Om särkullbarnet utnyttjar denna rätt till att avstå från sitt arv kommer dennes arv bli en kvotdelsrätt i en framtida förmögenhetsmassa enligt vad som sägs i 3 kap. 2 § ÄB. Särkullbarnet blir då efterarvinge och har rätt att vid den efterlevande makens död få ut en andel ur dennes kvarlåtenskap som motsvarar vad barnet avstod från vid först avlidna makes död.

Utifrån din fråga låter det som att du har avstått från ditt arv till förmån för din styvmor. Hon får alltså köpa och sälja egendomen som hon vill och du kan inte motsätta dig det. Du har dock rätt till efterarv när din styvmor avlidit. Det innebär att du har rätt att få ut den kvotdel som motsvarar det du avstod från när din far avled. Kvotdelen är emellertid inte begränsad till en viss summa, utan är beroende av din styvmoders förmögenhet. Beroende på hur hon förvaltar den kan förmögenhetsmassan, och därmed även ditt arv, öka eller minska.

Sammanfattning och slutsats
Om din far testamenterade bort all egendom till din styvmor måste du påkalla jämkning. I och med att din far avled för 2 år sedan befarar jag att 6 månaders fristen redan löpt ut.

Om du avstått från arv till förmån för efterlevande maka har sin styvmor ärvt ditt arv med fri förfogande rätt och kan därför förvalta förmögenhetsmassan som hon vill men kan inte testamentera bort egendomen. Du har i detta fall rätt att få ut ditt arv först när din styvmor avlidit.

Hoppas du fick svar på din fråga. Du är annars välkommen att kontakta mig på evelina.lovgren@lawline.se för vidare vägledning.

Med vänliga hälsningar,

Evelina LövgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”