Rätt till efterarv

2017-08-31 i Efterarv
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga angående arv. För ett tag sedan dog min mor, hon var gift med min far som ärvde huset och alla hennes tillgångar. Jag är deras enda gemensamma barn. Min far har sedan tidigare en son med en annan kvinna. Vad händer när min far går bort, ärver då min halvbror hälften av allt det han lämnar kvar (hus, bil, pengar mm) eller ärver jag 75% (dvs 50% från min mor som dog först + 25 % från vår gemensamma far) och min bror 25%?Tack på förhand för svar!Mvh, Anna-Karin
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 3 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB) stadgas att efterlevande make har rätt att ärva före gemensamma barn, vilket också har skett i detta fall.

Enligt 3 kap 2 § ÄB har bröstarvingar rätt till efterarv vid den efterlevande makens död. När den efterlevande maken ärver från den först avlidna maken erhåller denne egendomen med fri förfoganderätt vilket innebär att denna kan förbruka egendomen obegränsat men inte testamentera bort den ärvda egendomen.

När den efterlevande maken sedan avlider har den först avlidne makens barn rätt till efterarv efter den först avlidne maken enligt 3 kap 2 § ÄB. Storleken av efterarvet bestäms i relation till en kvotdel av det som den efterlevande maken äger vid sin död. Efterarvet motsvarar den andel som den efterlevande makens arv utgjorde i relation till den totala förmögenhet massan vid den första makens död.

Antag att giftorättsgodset vid tidpunkten för den först bortgångna makens dödsfall var 2 000 000 kr. Om båda makarna vid en bodelning erhöll 1 000 000 kr vardera, utgör den kvotdel som du har rätt till har rätt till 50%. Om det istället rör sig om att din mor fick ut 500 00 kr efter bodelning utgör kvotdelen istället 25%. Det som alltså avgör kvotdelens storlek är alltså hur stor andel din mor fick ut efter bodelning. Denna kvotdel kan självklart även vara större än 50%.

När den efterlevande maken dör har du rätt att först få ut ditt efterarv. Därefter delas resterande arv upp mellan dig och ditt halvsyskon.

Om du har några ytterligare frågor ber jag dig att återkomma till oss igen,

Vänligen,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (801)
2021-09-14 Har systrar rätt till efterarv?
2021-08-30 Testamentera bort kvarlåtenskap med fri förfoganderätt?
2021-08-30 Kan efterlevande make testamentera bort efterarv eller minska dess omfattning genom gåvor?
2021-08-26 Hur beräknas efterarv till särkullbarn?

Alla besvarade frågor (95749)