Rätt till efterarv

2015-04-21 i Efterarv
FRÅGA
Jag undrar vad som händer om min fars fru säljer bostadsrätt som är vårt arv. Hon har fri förfoganderätt över br. Har vi rätt till pengar om br är såld när hon dör. Vi är särkullbarn.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar reglerna i Ärvdabalken (ÄB) vilken du hittar (här).

Enligt ÄB 3 kap. 1§ (här) så har makar arvsrätt efter varandra vilket innebär att makar ärver före gemensamma barn men inte före särkullbarn. Särkullbarn har såldes en rätt att vid den först avlidne makens bortgång (er far) få ut hela sitt arv eller som minst en rätt att få ut sin laglott, se ÄB 7 kap. 1§ (här). Laglotten utgör halva arvslotten.

Får ett särkullbarn endast ut sin laglott innebär detta att den andra hälften genom testamente har förordnats att tillfalla någon annan.

Av frågan framgår att din fars fru har fri förfoganderätt över bostadsrätten. Har en efterlevande make (din fars fru) erhållit egendom med fri förfoganderätt innebär detta en rätt till efterarv för den först avlidne makens (er far) särkullbarn. Ni som särkullbarn kommer såldes att få ta del av detta efterarv när er fars fru avlider. Storleken på efterarvet utgör en kvotdel av den efterlevande makens (er fars fru) kvarlåtenskap vid dennes bortgång. Kvotdelen utgörs av kvoten av det den efterlevande maken erhöll med fri förfoganderätt och dennes totala förmögenhet vid tidpunkten för er fars bortgång.

Du och dina syskon (som inte är barn till din fars fru) kommer såldes att ha rätt att ta del av av er fars frus kvarlåtenskap när hon går bort. Detta i form av efterarv.

Detta är inte helt enkelt men jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om inte, så är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Jessica Knecht
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (689)
2020-07-06 Gåvor i strid med rätt till efterarv
2020-07-03 Rättigheter när ens gifta syster dör?
2020-07-01 När får gemensamma barn ut deras arv efter en avliden förälder?
2020-06-30 Hur ska huset fördelas?

Alla besvarade frågor (81730)