Rätt till bostadsrätt efter upphörande av samboförhållande

FRÅGA
Jag äger en bostadsrätt och jag har skrivit ett samboavtal som säger att min tjej inte har rätt till något inte heller att bo kvar om vi separerar nu är det så att jag vill att hon flyttar men hon vägrar vad ska jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga finner vi i sambolagen (2003:376). Sambolagen delar upp egendom i samboegendom och annan egendom. När ett samboförhållande upphör och någon av samborna begärt bodelning ska samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning enligt 8 § sambolagen. Annan egendom behåller samborna var för sig.

3 § sambolagen säger att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Om bostaden är förvärvad för gemensam användning är den kategoriserad som samboegendom och ska då som huvudregel ingå i bodelningen.

Dock kan man precis som du nämner i din fråga upprätta ett samboavtal. I ett sådant avtal kan man komma överens om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen då samboförhållandet upphör. För att samboavtalet ska vara giltig ska det ha upprättas skriftligen och undertecknats av både dig och din f.d sambo. I sådant fall har din f.d. sambo inte rätt till bostadsrätten.

Värt att nämna är att din f.d. sambo däremot kan ses som hyresgäst eller inneboende hos dig vilket innebär att du har tre månaders uppsägningstid enligt 12 kap. 4 § jordabalken. På så sätt kan du inte omedelbart tvinga din f.d. sambo att flytta från bostaden.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Christoffer Tolf
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?