Rätt till bostad vid separation som sambo

FRÅGA
Hej! Jag och min sambo och våra två barn har bott ihop i cirka 5 år. Just nu bor vi på olika håll, jag bor med barnen och han bor i ett annat land. Jag ska nu köpa en bostad för mina pengar som mina föräldrar kommer att hjälpa mig med (låna upp extra på deras hus) och då är tanken att han ska komma tillbaka och bo med oss. Jag undrar hur det skulle se ut vid en separation, får han någon rätt till våran bostad? Samt går det att upprätta något avtal som gör att vid en eventuell separation så blir bostaden min? Eller är det lättast att mina föräldrar helt enkelt köper bostaden utan min inblandning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur egendomen ska fördelas vid en separation som sambo regleras i sambolagen, se den lagen här (förkortas SamboL).

Vid en separation ska en bodelning göras av samboegendomen om någon av samborna begär det, detta framgår av 8 § SamboL. Enligt 3 § SamboL utgörs samboegendomen av sambornas gemensamma bostad och bohag om de har förvärvats för gemensamt bruk. Detta innebär alltså bostaden som du tänker köpa blir samboegendom eftersom att du köper den för att ni ska bo där tillsammans. Din sambo skulle då alltså ha rätt till en del av bostaden vid en separation.

För att undgå detta kan ni upprätta ett samboavtal där ni kan avtala om att bodelning inte ska ske vid en separation (vardera sambo behåller den egendom hen införskaffat) eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (till exempel bostaden). Detta framgår av 9 § SamboL. Detta avtal ska i så fall vara skriftligt och undertecknas av er båda.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel Frick
Fick du svar på din fråga?