Rätt till bohag vid flytt, skillnad mellan inneboende eller sambo

FRÅGA
Hej Har efter många år fått den kvinnan som bott hos mig att flytta. I den vevan hon gick ut tog hon nycklarna till lägenheten samt bilen. Bilen är skriven på mig och hon har fått bruka den under tiden hon bott här. Allt som finns i lägenheten fanns eller skaffades av mig under tiden hon bodde här. Hur är det med det. Har hon någon rätt till bilen eller något annat i detta hem?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det framgår inte av frågan huruvida kvinnan var din sambo eller endast inneboende hos dig. Var kvinnan endast inneboende och ni inte har köpt godset tillsammans har inte kvinnan någon rätt till möblerna eller bilen.

Det aktualiseras andra regler om ni var i ett parförhållande och kvinnan var din sambo. Var ni i ett samboförhållande sker en bodelning vid samboförhållandets upphörande om någon av parterna begär det. I bodelningen ingår samboegendom, 8 § sambolagen (här). Samboegendom är bohag som har införskaffats under samboförhållandet för gemensamt bruk, så som möbler, se 6 § sambolagen (här). Din bil är inte ett sådant lösöre som avses i lagen och ingår därför inte i eventuell bodelning. Möbler som du har köpt för er att använda gemensamt ingår dock i bodelningen.

Sammanfattningsvis har kvinnan om hon var inneboende, inte rätt till gods som tillhör dig. Var kvinnan din sambo och kräver en bodelning har hon rätt till hälften av samboegendomen, där ingår dock inte bilen.

Vänligen,

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2781)
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?
2020-11-25 Kan sambo få täckning för enskilda skulder från samboegendom?
2020-11-25 Bodelning av lägenhet enligt sambolagen (SamboL)
2020-11-25 Hur delas samboegendom om ni går skilda vägar

Alla besvarade frågor (86486)