Rätt till bohag vid bodelning efter avslutat samboförhållande

2017-05-04 i Sambo
FRÅGA
Min bror, 70 år, avled plötsligt i förra veckan. Han var sambo sedan 30 år. Bägge har barn på varsitt håll, de har inga gemensamma. Min bror flyttade in i sambons hus 1988. Hon är ensam ägare till såväl huset som bilen. De har haft delad ekonomi och min bror har bidragit till husets driftskostnader med ett fast belopp per månad. Allt till hemmet, med något undantag, har inköps och betalts av sambon. De hade inte skrivits något samboavtal. Min brors pengar tillfaller hans vuxna barn liksom arvegods från våra föräldrar (ex tavlor). Min fråga är nu om barnen även kan göra anspråk på möbler, husgeråd mm i hemmet även om hans sambo har stått för inköpen genom åren?.Tacksam för snabbt svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När ett samboförhållande upphör genom att en i förhållandet avlider upprättas bodelning om detta begärs. I bodelning ingår samboegendom och denna ska fördelas mellan samborna. Se 8 § Sambolagen. Samboegendom är gemensam bostad och bohag som är inköpt för gemensamt bruk. Se 3 § Sambolagen.

Din fråga gäller rätt till anspråk på möbler och liknande vilket är bohag. Med gemensamt bohag innefattas lösöre som är inköpt för det gemensamma hemmet och för gemensamt bruk. Alltså inräknas inte sådan egendom som är inköpt för endast den ena i samboförhållandets bruk. Se 6 § Sambolagen.

Då din bror har skjutit till med medel för husets driftkostnader och då de inte skrivit något samboavtal finns det mycket som talar för att denna egendom är inköpt för gemensamt bruk. Det spelar alltså ingen roll att din brors sambo gjort inköpen. Det gemensamma bohaget ska fördelas mellan din bror och dennes sambo och din brors del tillfaller hans barn då de har bäst rätt till arv enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken.

Som svar på din fråga anser jag absolut att din brors barn ska göra anspråk på den egendom du nämner.

Hoppas att detta svar hjälpte dig!

Lovisa Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (504)
2021-11-20 Vem får behålla den gemensamma bostaden som ägs av mig om min sambo avlider?
2021-11-16 Gäller ett samboavtal som inte längre finns i fysisk form?
2021-11-04 Kan en sambo ärva?
2021-09-29 Testamente för sambor + kan man ärva skulder?

Alla besvarade frågor (97574)