Rätt till avdrag för dubbel bosättning - flytt på grund av sambo?

2021-03-30 i Avdrag
FRÅGA
Jag har blivit sambo och hon bor på annan ort än där jag har arbetet mitt så jag har kvar min gamla bostad pga det och veckopendlar dit. Har jag rätt att göra avdrag för dubbel bosättning även fast jag inte fått nytt jobb på orten utan flyttat dit pga sambon och vad kan jag dra av isåfall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör bestämmelserna i den svenska Inkomstskattelagen (IL).

En av Inkomstskattelagens huvud utgångspunkter för svensk skatterätt är att man inte kan få avdrag för personliga levnadskostnader, dvs sådana kostnader som inte är kopplade till ett arbete. Grundprincipen är att således att avdrag inte ska medges för de merkostnader som en person får när denna har skilda bostads- och arbetsorter. Detta kommer till uttryck genom 9 kap 2 § IL.

Avdragsrätten för ökade levnadskostnader är ett undantag från detta avdragsförbud, men följande förutsättningar måste vara uppfyllda i enlighet med 12 kap 19 - 20 §§ IL:

- personen har flyttat till en ny bostadsort p.g.a. sitt arbete- personen har behållit en bostad på den tidigare bostadsorten för sig själv, sin make, sambo eller familj - personen övernattar på arbetsortenavståndet mellan bostadsorten och arbetsorten är längre än 50 km

Mer information kring detta hittar du på Skatteverkets hemsida här.

Sammanfattning

Typfallet för att man ska få avdrag vid dubbelt boende är att en arbetstagare på grund av ett nytt arbete flyttar till en ny ort och har kvar bostaden på den tidigare bostadsorten, exempelvis för att familjen ska bo kvar pga diverse olika anledningar. Enligt lagens förarbeten (Prop. 2007/08:24) framgår det att regeln är tänkt att underlätta under en övergångsperiod, samtidigt som man inte vill skapa inlåsningseffekter på arbetsmarknaden.

I och med att din flytt är kopplad till ditt samboförhållande och inte ett arbete så är detta att hänföras till personliga levnadskostnader enligt 9 kap § 2 IL, innebärande ingen avdragsrätt som huvudregel.

Det är dock upp till Skatteverket att föra en bedömning och ta ett beslut kring din situation utifrån de upplysningar du nämner in i din deklaration.

Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Arina Chwich Dumitrascu
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avdrag (115)
2021-09-09 Kan dödsbo få rotavdrag?
2021-08-23 Hyra ut till min egna ideella förening
2021-07-27 Vad innebär rätten till grundförbättringsavdrag?
2021-05-24 Avdragsgilla kostnader för uthyrning av småhus

Alla besvarade frågor (95675)