Rätt till att begära ut kopia på eventuellt allmän handling

FRÅGA
Bakgrund: Anhörig till dotter som är anställd i kommun med arbete på daghem. Daghemsföreståndaren meddelade tisdag 12 febr att hon skulle till möte hos Enhetschefen fredag 13 febr. Hon ställde frågan till föreståndaren om vad saken gällde, men fick inget svar. På fredagen kom hon tillsamman med föreståndaren, då utan förberedning på grund av uteblivet svar på frågan om vad saken gällde, till möte hos Enhetschefen. Då utfallet från mötet blev betänkligt, är min fråga : Kan jag som anhörig eller ombud begära att få kopia på agendan för mötet och kopia på protokollet från mötet, med stöd i LAGEN, från förvaltningen ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt offentlighetsprincipen har du som privatperson rätt till att ta del av myndigheters allmänna handlingar med stöd av Tryckfrihetsförordningen 2 kap. 1 §. Lagen finner du här. Då din dotter arbetar kommunalt i ett daghem (myndighet) så innefattas arbetsplatsen av offentlighetsprincipen.
För att en handling ska anses vara allmän fordras att den förvaras hos en myndighet och att den enligt 2 kap. 6 § eller 2 kap. 7 § i Tryckfrihetsförordningen är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet.

Däremot kan det finnas hinder från att få ut en allmän handling ifall den är sekretessbelagd med stöd av Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), lagen finner du här. Det betyder att allmänheten inte kan få ta del av de handlingarna. Det innebär, i din dotters fall, att daghemmet kan ha sekretessbelagt handlingarna som framkom under mötet. Det kan ha varit så att det har framkommit personliga uppgifter om din dotter som har behövt skyddas.
Om det föreligger sekretess för att skydda din dotter så kan hon dock samtycka till att du ska få ta ut handlingen enligt 10 kap 3 § i OSL. Det förutsätter då att du inte ska lämna informationen vidare då hennes samtycke i det fallet endast gäller dig.

Om sekretess inte föreligger så är huvudregeln att få ta del av den allmänna handlingen.
Vidare så ska en allmän handling lämnas ut på begäran genast eller så snart det är möjligt på stället enligt 2 kap.12 § i Tryckfrihetsförordningen. Där står det att den som vill ta del av handlingen kan göra i myndighetens lokaler, om den inte är hemlig.
Enligt 2 kap 13 § i samma lag har den som vill ta del av handlingen mot betalning begära ut en kopia av handlingen, till den del den får lämnas ut.
Du har även rätt enligt 2 kap. 14 § i samma lag rätt till att vara anonym när du begär ut en handling hos en myndighet.

Jag hoppas att du har fått mer klarhet i din fråga!

Hälsningar,

Odysseas Georgakakis Paulsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (276)
2020-07-02 Varför är domstolshandlingar tillgängliga för allmänheten?
2020-06-30 Kan jag begära ut förhörsprotokoll?
2020-06-30 Vad är en allmän handling?
2020-06-25 Sekretess avseende skriftlig varning

Alla besvarade frågor (81705)