Rätt till arv genom samboavtal?

2016-05-11 i Sambo
FRÅGA
HejMin mamma avled fredagen den 29 april. Hon var sambo med en annan kvinna. I höstas såldes en BR och de båda delade upp pengarna direkt på var sitt konto. På dödsdagen fanns ca 490.000kr på mammas konto. Mammas sambos barn har varit avskydda av såväl mamma som hennes sambo. Därför lovade mammas sambo att mammas pengar eller egendom aldrig någonsin skulle kunna ärvas senare i en händelse av mammas sambos ev. bortgång. Nu undrar jag och min bror vem som ärver mammas kontanter? (De 490.000kr)Mammas sambo har efter mammas bortgång börjat hänvisa till ett samboavtal. Vad som står däri vet vi inte ännu men vi vet att Mamma förmedlat till oss söner att pengarna på mamma konto skall tillfalla oss och våra barn. Nu menar mammas sambo att hon skall göra anspråk på hälften av dessa 490.000kr. Jag och min bror samt min fru ör helt på det klara att det helt frångår mammas vilja då det i en förlängning kan innebära att pengarna Hammar hos sambons elaka döttrar. Hänger ni med?Tack snälla på förhand för snabb och bra respons!Med vänlig hälsning,Markus
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten till arv regleras i Ärvdabalken, vilken du hittar här. Enligt en bestämmelse i 2 kap 1 § ÄB är närmsta arvinge på grund av släktskap den avlidnes bröstarvingar (dvs. arvlåtarens barn). Ingenstans i ÄB stadgas en rätt för sambor att ärva varandra. För att din mammas sambo skulle få rätt till hälften av pengarna på din mammas konto skulle det krävas att din mamma har upprättat ett formenligt testamente som stadgar att den efterlevande sambon har rätt till hälften av hennes kvarlåtenskap. För att ett testamente ska vara giltigt krävs att det är skriftligt, att det är undertecknat av testatorn (din mamma) samt att det bevittnats och undertecknats av två vittnen, se ÄB 10 kap 1 §. Förutsatt att det inte finns ett sådant formenligt testamente har den efterlevande sambon inte rätt till hälften av din mammas kvarlåtenskap.

Ett samboavtal mellan två sambor kan aldrig ge den efterlevande sambon rätt till arv efter den först avlidne. Oavsett vad som står i det samboavtal din mammas tidigare sambo talar om kan det alltså inte ge henne rätt att ärva hälften av de 490 000 kronor din mamma efterlämnat (såvida det faktiskt inte är ett riktigt testamente och sambon helt enkelt har blandat ihop begreppen).

Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (471)
2021-02-20 Har en sambo rätt att bo kvar i en fastighet som tillfallit bröstarvinge?
2021-02-20 Vad händer med gemensam bostad vid den ena partens bortgång i samboförhållande
2021-02-10 Övertagande av bostad som sambo
2021-02-03 Vad händer med den gemensamma lägenheten när en sambo dör om man har gemensamma barn?

Alla besvarade frågor (89568)