Rätt till arv direkt genom testamente

2017-10-04 i Testamente
FRÅGA
Om jag skriver ett testamente där jag testamenterar allt till mina barn och skriver att arvet ska vara enskild egendom. Får då min make som också är barnens biologiske pappa fri förfoganderätt över arvet och barnen i sin tur ärva när även han dött? (inga äktenskapsförord finns). Eller blir det att de ska få ut sitt arv direkt?
SVAR

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Regler rörande testamentsrätt återfinns i ärvdabalken (ÄB).

När en make dör sker det en bodelning mellan makarna. I bodelningen ingår giftorättsgods, vilket är all egendom som inte är enskild egendom. Egendom kan bli enskild genom äktenskapsförord eller som villkor i gåva eller arv.

Huvudregeln är att efterlevande make ärver hela den avlidnes kvarlåtenskap, såvida det inte finns så kallade särkullbarn, vilket det inte verkar finnas i detta fall. Genom testamente kan man göra sin make arvlös. Det finns dock en begränsning, basbeloppsregeln (3:1 st 2 ÄB). Basbeloppsregeln innebär att efterlevande make har rätt att inneha egendom ur bodelningen till ett värde om minst fyra prisbasbelopp(ett basbelopp är 44 800 kr år 2017). Efterlevande make ska alltså efter bodelning få ut egendom som totalt motsvarar detta belopp. I det här värdet inkluderas det som den efterlevande maken fått genom bodelning och det som utgör den efterlevande makens enskilda egendom. Om ett testamente strider mot denna regel blir det utan verkan enligt 3:1 st. 2 ÄB. Efterlevande make har alltså alltid rätt till minst fyra prisbasbelopp.

Att du väljer att testamentera arvet till dina barn som enskild egendom innebär att dina barns make/maka inte har rätt till testamentet vid en bodelning dem emellan.

Sammanfattningsvis får alltså dina barn ut arvet direkt genom testamente. Din make har då bara rätt till minst fyra prisbasbelopp vilket då även inkluderar hans egna del i bodelningen samt eventuell enskild egendom.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Isabella Vasiliou
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2930)
2021-09-18 Vem kan bevittna mitt testamente?
2021-09-13 Kan arvsklasserna påverka möjligheten att skriva testamente utefter egna önskemål?
2021-09-09 Ex-sambons mor skrev testamente i Schweiz
2021-09-07 Hävande av samboavtal och testamente

Alla besvarade frågor (95739)