Rätt skattesubjekt vid kapitalvinst

2018-05-02 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
hej familjen äger ett hus men vår son står som ägare och är lagfört jag står som krediter tagare nu tvingas vi att sälja huset pga att vårt företag har gått i konkurs då jag har skatteskulder samt privata lån kommer vi att betala av alla skulder som jag har dragit på mig i samband med konkursen min fråga är skall min son betala skatt för vinsten då vi tvingas sälja huset
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din fråga handlar om vem som är rätt skattesubjekt och om ni måste betala skatt på vinsten eftersom ni säljer huset på grund av en konkurs.

Det saknas regler i Inkomstskattelag (1999:1229) om vem som är rätt skattesubjekt i ett fall som ert. Det vanligaste är dock att den som står som ägare skattar på vinsten. Det betyder att det är din son som ska skatta för vinsten. Det spelar ingen roll att ni måste sälja fastigheten på grund av din konkurs, utan vinsten ska skattas för ändå, jfr 42 kap. 1 § Inkomstskattelag (1999:1229).

Det har varit omdiskuterat om det alltid är den som säljer tillgången som ska beskattas, eller om det kan vara någon annan som är rätt skattesubjekt. Även om det finns rättsfall som behandlar frågan, är det inte helt klarlagt exakt vad som avgör om du (som står på lånet och använder pengarna) eller din son är den som ska betala skatten.

I domen RÅ 1955 Fi 373 fastslogs att den som sålt en avverkningsrätt och låtit sina barn få en del av vinsten ändå beskattas för hela vinsten. Om vi tar resonemanget från det rättsfallet skulle det innebära att det är din son som ska beskattas, även om han gav bort vinsten till dig direkt efter. Det här fallet handlade också om kapitalvinster, som ert fall.

Det finns också rättsfall som handlar om förvärvsinkomster så som löner och dylikt, istället för kapitalvinster som ert fall handlar om. Ett av de mest kända fallen, RÅ 1962 ref. 42, kallas "Fader Gunnar" och säger att det är den som disponerat över inkomsten är den som ska beskattas för inkomsten. Det handlar alltså om vem som har disponerat över pengarna och spelade i fallet ingen roll om skattesubjektet valt att direkt ge bort pengarna. I ditt fall är det din son som disponerat över pengarna genom att ge dem till dig. Men som sagt - de här rättsfallet handlar om förvärvsinkomster medan ert handlar om kapitalvinst.

Med vänliga hälsningar,

Emmy Pettersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (331)
2020-07-14 Blandat fång och Delningsprincipen av bostadsrätt
2020-06-30 Vilket anskaffningsvärde används för fastighet anskaffad före 1952?
2020-06-29 Får man beakta penningvärdet vid kapitalvinstbeskattningen?
2020-06-17 Jag köpte ut min syster från bostadsrätt som vi ärvde. Vad är omkostnadsbeloppet?

Alla besvarade frågor (81874)