Rätt skattesubjekt vid kapitalvinst

2018-04-26 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej Jag köpte en lägenhet till mig och min dotter för något år sedan. Eftersom det var tänkt att jag ganska snabbt skulle flytta ut och ihop med min nuvarande sambo så skrev vi ett avtal som gjorde min dotter till ägare för att hon skulle kunna bo kvar i lägenheten när jag flyttade. Riksbyggen krävde att hon stod som ägare. Lånet på lägenheten stod på mig och det var även jag som tog lån för renovering av lägenheten. Nu sålde vi lägenheten och både bostadslånet och lånet för renoveringen löstes med försäljningspengarna. Ingen vinst har gått till henne eftersom det är jag som har stått för allt - detta var vår överenskommelse. Nu studerar hon och har CSN och försäljningen kommer att deklareras av henne. Kan vi på något sätt visa att hon inte tagit dela av vinsten och det därför inte borde påverka hennes CSN?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om vem som är rätt skattesubjekt, om det är den som står som ägare eller om det är den som tagit lånet och sedan faktiskt får vinsten. Precis som du skriver så kan det påverka din dotters CSN om hon ses som skattesubjektet. Jag har valt att dela upp svaret i en kort del och en lite längre resonerande del eftersom ni vill veta om det finns möjligheter att argumentera för att det är du som ska beskattas för vinsten istället.

Det korta svaret är att det troligtvis är din dotter är som måste ta upp kapitalvinsten till beskattning.

Det långa svaret är det saknas regler i Inkomstskattelag (1999:1229) som säger vem som är rätt skattesubjekt för kapitalvinsten som uppstår när en tillgång avyttras och det är någon annan som egentligen får tillgång till pengarna, så som i ert fall. Det har varit omdiskuterat om det alltid är den som säljer tillgången, eller om det kan vara någon annan som är rätt skattesubjekt. Även om det finns rättsfall som handlar om frågan, är det inte helt klarlagt exakt vad som avgör om du eller din dotter ska ses som skattesubjektet.

I domen RÅ 1955 Fi 373 fastslogs att den som sålt en avverkningsrätt och låtit sina barn få en del av vinsten ändå beskattas för hela vinsten. Om vi tar resonemanget från det rättsfallet skulle det innebära att det är din dotter som ska beskattas, även om hon gav bort vinsten till dig direkt efter. Det här fallet handlade också om kapitalvinster, som ert fall.

Det finns också rättsfall som handlar om förvärvsinkomster så som löner och dylikt, istället för kapitalvinster som ert fall handlar om. Ett av de mest kända fallen, RÅ 1962 ref. 42, kallas "Fader Gunnar" och säger att det är den som disponerat över inkomsten är den som ska beskattas för inkomsten. Det handlar alltså om vem som har disponerat över pengarna och spelade i fallet ingen roll om skattesubjektet valt att direkt ge bort pengarna. I ditt fall är det din dotter som disponerat över pengarna genom att ge dem till dig. Men som sagt - de här rättsfallet handlar om förvärvsinkomster medan ert handlar om kapitalvinst (som uppstår när man sålt en tillgång).

Jag har inte kunnat hitta något stöd för att det påverkar att det var du som tagit lånet.

Slutsatsen är alltså att det inte går att ge ett säkert svar på er fråga, men att jag ser det som troligt att din dotter ska beskattas för vinsten och att det kan bli svårt att hitta stöd för motsatsen.

Med vänliga hälsningar,

Emmy Pettersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (331)
2020-07-14 Blandat fång och Delningsprincipen av bostadsrätt
2020-06-30 Vilket anskaffningsvärde används för fastighet anskaffad före 1952?
2020-06-29 Får man beakta penningvärdet vid kapitalvinstbeskattningen?
2020-06-17 Jag köpte ut min syster från bostadsrätt som vi ärvde. Vad är omkostnadsbeloppet?

Alla besvarade frågor (81874)