Rätt för utländskt syskon att vistas i Sverige

Hei

Jeg er en norsk borger som har flyttet til Sverige, kan jeg søke om familieåteforening med min søster, det er jeg som forsørger henne, og hun har ingen andre til å ta vare på henne. Hvordan er sjansene for at hun skal få innvilget visum?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av utlänningslagen (UtlL).

Om även din syster är norsk medborgare behöver hon varken inresetillstånd, visum, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd. Detsamma gäller om hon är medborgare i ett EU-land, Island, Schweiz eller Liechtenstein (2 kap 8–8 c § UtlL. Jfr 1 kap 4 § UtlL).

Om hon däremot endast är medborgare i någon annan stat måste hon ha uppehållstillstånd för att få stanna längre än tre månader, eller den kortare tid som regeringen bestämmer (2 kap 5–6 § UtlL).

Om din syster är medborgare i en EES-stat (det vill säga något av EU-länderna, Norge, Island eller Liechtenstein. Notera att Schweiz inte är ett EES-land) får hon stanna i Sverige så länge hon uppfyller något av följande:

1. Hon är arbetstagare eller egen företagare i Sverige, 2. Hon har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning, 3. Hon är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och enligt en försäkran om detta har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige, eller 4. Hon har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige (p 1–4 framgår av 3 a kap 3 § UtlL). 5. Du har uppehållsrätt enligt ovanstående, och hon har i det land som hon har kommit från varit beroende av dig för sin försörjning eller hon ingår i ditt hushåll eller om det av allvarliga hälsoskäl absolut krävs att du personligen tar hand om henne (3 a kap 4 § UtlL. Jfr 3 a kap 2 § UtlL).

Om din syster endast är medborgare i annat land än EES-land, och ska söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig, har hon endast rätt att stanna i Sverige om hon har ingått i samma hushåll som dig i sitt hemland och det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan er som funnits redan i hemlandet (5 kap 3 a § 2 p UtlL).

denna länk kan du läsa mer om vilka länder vars medborgare måste ha visum för att resa in i Sverige.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000