Rätt för poliser att bereda sig tillträde till fastighet via husrannsakan

FRÅGA
I vilka fall har polisen rätt att bereda sig tillträde till mina fastigheter utan order om husrannsakan?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Innan jag redogör för när och hur en polis får, genom order om husrannsakan, gå in i en privatägd fastighet vill jag bara säga att alla former av hemfridsbrott är straffbara och den enskildes rätt att vara skyddad från staten alltid väger tungt. Skydd mot hemfridsbrott orsakade av staten föreligger både i vår regeringsform i 2 kap. 6 § samt art. 8 i Europakonventionen, vilken också gäller som lag här i Sverige.

För att frångå dessa rättigheter krävs ett behov av att det man eventuellt skulle missa genom att inte utföra en husrannsakan, väger tyngre än den enskildes rätt till privatliv. Det vill säga att de brott man kan avslöja eller förhindra måste vara av tyngre betydelse för allmänheten än att den enskilde ska ha rätt att skydda sitt hem. Det är grundtanken vi måste bära med oss genom hela bedömningen.

Vad gäller polisens rätt till husrannsakan vill jag först säga att det inte, som ofta framgår av filmer eller amerikanska deckare, krävs att en domare beslutat om detta och att det finns i skrift. En husrannsakan kan vara en order och föreligger så länge den kan styrkas.

Vid husrannsakansbestämmelserna finns två olika typfall; reell husrannsakan och personell husrannsakan. Vid en reell eftersöker man saker och fysiska eller registrerbara ting som kan vara av nytta för brottet i fråga. Vid en personell söker man efter en person. Av din fråga framgår att det du undrar över är just när de har tillgång till dina fastigheter, så jag antar att du eftersöker de reella bestämmelserna, dvs. när de kan gå in för att leta efter något i dina fastigheter.

För en reell husrannsakan krävs att polisen fastställt ett att det föreligger misstanke om ett specifikt brott vilket om det skulle bifallas i domstol kan resultera i att den åtalade döms till fängelse. Det kan således inte göras i ”allmänna brottsbekämpande syften”, utan måste vara konkret specificerat av polisen och inte bara ha böter som påföljd. Är du själv inte misstänkt för brottet finns ytterligare tre tillfällen där polisen får genomföra husrannsakan ändå. Det vanligaste är om det avsedda brottet begåtts hos dig, men inte av dig eller att någon gripits för brottet hos dig. Det tredje är om det finns synnerliga skäl att anta att det eller de föremål som eftersöks kan tas i beslag hos dig. Synnerliga skäl är ett av våra högre beviskrav (dock under ”utom rimlig tvivel”).

Utöver detta ställer polislagen upp vissa ytterligare scenarion där en polis får gå in i din fastighet. Ur 21 § kan vi utläsa att det gäller där det finns skäl att anta att någon avlidit i fastigheten eller att personen är medvetslös eller inte själv kan tillkalla hjälp. Det ska då vara motiverbart av polisen agera i detta syfte och får inte utföras slentrianmässigt.

Detta är, utöver bestämmelser om hur den faktiska ingången i fastigheten sker (dvs bryta sig in med våld eller smita in genom olåst dörr), de huvudsakliga bestämmelser som gäller vid husrannsakan.

Hoppas du fått svar på din fråga! Du är varmt välkommen att återkomma om du undrar utöver något annat eller kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka om du vill ha svar på tillämpningen vid en specifik situation.

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (796)
2021-01-20 Hur får man jaktlicens?
2021-01-17 Är det olagligt att vara folkbokförd på en annan adress än den man bor på?
2021-01-15 Krävs tillstånd vid användning av offentlig plats?
2021-01-13 10 personer i fjällstuga - tillåtet enligt nya pandemilagen?

Alla besvarade frågor (88421)