Rätt för make att undanta viss egendom för sitt personliga bruk

2017-11-09 i Bodelning
FRÅGA
hej jag undrar, vilken lag tolkar man eller hänvisar till när det handlar om föremål som ska vara beneficium i en bodelning ?och sedan vilken lag som man hänvisar till när man fått presenter under bröllopet och man ska göra en tabell och en bodelning men föremålen har inget värde, för då ska de exkluderas men vilken lag är det som säger det?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

I bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Giftorättsgods är all egendom som inte är en makes enskilda egendom. Make kan ha enskild egendom om det är bestämt till följd av ett villkor i äktenskapsförord, eller i gåva eller testamente från vilken den maken fått egendomen. En make får från bodelningen i skälig omfattning ta undan kläder och andra föremål som maken har uteslutande till sitt personliga bruk, liksom personliga presenter (10 kap. 2 § äktenskapsbalken, jfr. beneficieregeln i 5 kap. 1 § utsökningsbalken). Presenter på ett bröllop tillhör normalt båda. När det kommer till egendom av mindre värde är det upp till makarna vad de vill göra med det utifrån vad de anser är rimligt att ta med i bodelningen för att rättvist fördela giftorättsgodset. Skälighetskravet innebär att dyra kläder och smycken kan tas med i bodelningen trots att det är avsett för personligt bruk.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2870)
2021-09-18 Om vi skiljer oss och skriver bodelningsavtal, men sedan gifter oss igen, gäller bodelningsavtalet eller blir våra tillgångar giftorättsgods?
2021-09-18 Bouppteckningen
2021-09-16 Vilken tidpunkt ska användas för värdering av bostad vid en bodelning?
2021-09-15 Bodelning vid separat ekonomi?

Alla besvarade frågor (95697)