FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt09/05/2017

Rätt för hyresgäst att sätta upp rullgardin samt göra hål i väggen

Hej! Jag ska flytta från en hyresrätt och undrar vad som gäller hål i väggar och uppsättning av mörkläggningsrullgardin.

Kan gardinen ses som jordabalken 12 kap 24 a paragrafen? Det är som sagt en rullgardin som sitter fastmonterad ovanför fönstret i samma färg som fönster och vägg.

Sen så undrar jag om en hyresvärd kan avtala bort om hål i väggen får förekomma eller inte? Min hyresvärd delar ut krokar och fiskelina så man kan hänga upp saker i en taklist och menar att därför får man inte göra hål i väggen. Men det går ju tex inte att få upp en teve eller bokhylla med fiskelina.

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att dela upp din fråga i två delar; dels frågan gällande rullgardinen och dels frågan om hål i väggen.

Rätt att sätta upp en rullgardin

Precis som du nämner finns Jordabalken (JB) 12:24a som stadgar att du som hyresgäst har rätt att ”utföra målning, tapetsering och därmed jämförliga åtgärder”. I och med det har du rätt att sätta din personliga prägel på lägenheten. I propositionen till lagen har det givits exempel på ”därmed jämförliga åtgärder”. Dessa exempel utgör bland annat montering av persienner, kakelsättning i kök och våtutrymmen, uppsättning av träpanel i hallar eller ett rum och utbyte av golvlister. I samma proposition finns exempel på sådant en hyresgäst inte får göra. Till exempel får du som hyresgäst inte ändra planlösningen genom att ta bort en vägg, riva ut den fasta köksinredningen och sätta upp en annan eller dela av ett rum med en fast monterad skiljevägg.

Du behöver inte återställa en ändring som är i enlighet med JB 12:24a när du flyttar ut. Hyresvärden kan bara kräva ersättning för lägenhetens återställande om du gjort sådant som inte omfattas av bestämmelsen.

Viktigt att tänka på när man gör sådant som är tillåtet är dock att iaktta en viss försiktighet. Om du till exempelvis skulle måla om din lägenhet i en färg som är väldigt avvikande från den "normala smaken" eller göra något som inte är fackmannamässigt kan bruksvärdet på lägenheten anses försämras. Försämras bruksvärdet blir du som hyresgäst ersättningsskyldig.

Att montera upp en rullgardin borde enligt min mening kunna falla in under ”därmed jämförliga åtgärder” då det inte utgör en såpass omfattande ändring såsom att till exempel ta bort en vägg. Du skriver också att rullgardinen är i samma färg som fönster och vägg. Det talar enligt mig för att bruksvärdet inte försämras i och med åtgärden.

Rätt att göra hål i väggen

Du som hyresgäst ska väl vårda lägenheten under tiden du hur den. Du är också skyldig att ersätta skada som uppkommer genom bland annat vållande eller vårdslöshet. (JB 12:24)

När du flyttar ut har du sedan en skyldighet att återställa lägenheten i ursprungligt skick, men här undantas normalt slitage.

I praxis har det sagts att hål i väggar efter tavlor eller bokhyllor utgör normalt slitage om detta inte är allt för omfattande. Har du till exempel borrat flera hål i väggen för att ”testa” var en tavla eller dylikt passar bäst kan det utgöra en skada som uppkommit genom vårdslöshet. Men du behöver alltså inte använda krokar med fiskelina för att sätta upp tavlor eller hyllor i skälig omfattning.

Sammanfattningsvis borde det vara OK med rullgardinen, och din hyresvärd har inte rätt att hindra dig från att göra hål i väggen, om dessa inte är alltför omfattande.

Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Lawline RådgivareRådgivare