Rätt för bröstarvingar att kräva ut arv efter första förälderns död?

2014-12-20 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej!Min far gick bort för 1,5 år sedan och har tre vuxna barn från ett tidigare äktenskap. Han var gift med min mor som nu är gift med en ny man. Mina föräldrar har mig och mina två yngre syskon gemensamt. De skrev ett testamente om att hans barn sedan tidigare skulle få en del av arvet direkt när han dog och resterande del när min mamma dör, dock krävde alla tre ut hela arvet direkt. Jag har precis fyllt 18 och undrar om jag kan få ut min del av arvet nu (innan mamma dör) trots att jag inte är ett särkullbarn? Min mamma och hennes nya man har inte skrivit något testamente så vitt jag vet.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Anledningen att dina halvsyskon kunde kräva ut arvet direkt är att detta är tillåtet enligt Ärvdabalken 3 kap. 1 och 9 §§ (Ärvdabalken hittar du här). Bestämmelserna säger att en avliden makes särkullbarn (alltså barn som maken har med någon annan än den han eller hon är gift med vid dödsfallet) skall få ut sitt arv direkt, utan att den levande maken har någon rätt till egendomen. Detta gäller trots testamente, eftersom det är lag. Särkullbarnen kan välja att avstå från arvet och istället få ut det när den efterlevande maken där. I detta fall har de ju dock inte gjort det.

Denna rättighet har dock inte gemensamma barn, utan om inget testamente fanns går egendomen först till den andra föräldern (i detta fall din mamma). Du och dina helsyskon kan därför tyvärr inte få ut något av arvet så länge er mamma lever.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du undrar något mer är det bara att återkomma!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll