Rätt enligt testamente

2017-12-11 i Testamente
FRÅGA
Min morbror som var barnlös och ogift, testamenterade allt till mig med full äganderätt. Om jag inte finns i livet träder mina bröstarvingar in i mitt ställe. Det är skrivet som enskild egendom. Min syster tycker nu att efter allt är klart ska jag dela med mig av det som blev över efter en lägenhetsförsäljning? Jag känner att då bortser jag från hans vilja och ger av mina barns arv till min syster. Vad säger lagen om detta? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om testamente regleras i Ärvdabalken.

Bröstarvingar har en lagstadgad rätt till arv, oberoende av testamente. De har alltid rätt till sin laglott, enligt 7 kap 1 §. Din morbror hade dock inga barn vilket gav honom full rätt att testamentera bort hela sin egendom.

Utgångspunkten vid tolkning av testamente är att testamentsgivarens vilja ska respekteras. Detta eftersom att testamentet ger uttryck för personens yttersta och sista vilja. Testamentsgivaren är personen som upprättat testamentet, alltså din morbror. Testamentet ska alltså tolkas i enlighet med testamentsgivarens vilja enligt 11 kap 1 § Ärvdabalken. Ofta är det dock svårt att avgöra testamentsgivarens faktiska vilja i efterhand.

I det här fallet verkar testamentsgivarens, din morbrors, vilja framgå tydligt. Utifrån uppgifterna jag fått framgår det att hans vilja var att du skulle ärva all egendom med full äganderätt. Om lägenheten utgjorde en del av arvet innebär det att lägenhetens värde testerades till dig med full äganderätt. Vid en försäljning får du tillgång till lägenhetens värde, vilket alltså kan anses utgöra en del av arvet som alltså tillfaller dig.

Enligt lagen har du ingen skyldighet att dela med dig av arvet, eftersom att testamentet inte innehöll sådant villkor och det kan inte heller anses framgå av omständigheterna.

Hoppas att du fick svar på din fråga!
Om du har ytterligare funderingar eller en annan fråga är du välkommen att kommentera nedan eller ställa en ny fråga!

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2971)
2021-11-27 Vem kan göra anspråk på ett testamente?
2021-11-27 Vittnen och testamente
2021-11-24 Tolkning av testamente
2021-11-24 Kan efterlevande make testamentera bort den först avlidnes egendom?

Alla besvarade frågor (97358)