Rätt enligt testamente

Min morbror som var barnlös och ogift, testamenterade allt till mig med full äganderätt. Om jag inte finns i livet träder mina bröstarvingar in i mitt ställe. Det är skrivet som enskild egendom. Min syster tycker nu att efter allt är klart ska jag dela med mig av det som blev över efter en lägenhetsförsäljning? Jag känner att då bortser jag från hans vilja och ger av mina barns arv till min syster. Vad säger lagen om detta? Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om testamente regleras i Ärvdabalken.

Bröstarvingar har en lagstadgad rätt till arv, oberoende av testamente. De har alltid rätt till sin laglott, enligt 7 kap 1 §. Din morbror hade dock inga barn vilket gav honom full rätt att testamentera bort hela sin egendom.

Utgångspunkten vid tolkning av testamente är att testamentsgivarens vilja ska respekteras. Detta eftersom att testamentet ger uttryck för personens yttersta och sista vilja. Testamentsgivaren är personen som upprättat testamentet, alltså din morbror. Testamentet ska alltså tolkas i enlighet med testamentsgivarens vilja enligt 11 kap 1 § Ärvdabalken. Ofta är det dock svårt att avgöra testamentsgivarens faktiska vilja i efterhand.

I det här fallet verkar testamentsgivarens, din morbrors, vilja framgå tydligt. Utifrån uppgifterna jag fått framgår det att hans vilja var att du skulle ärva all egendom med full äganderätt. Om lägenheten utgjorde en del av arvet innebär det att lägenhetens värde testerades till dig med full äganderätt. Vid en försäljning får du tillgång till lägenhetens värde, vilket alltså kan anses utgöra en del av arvet som alltså tillfaller dig.

Enligt lagen har du ingen skyldighet att dela med dig av arvet, eftersom att testamentet inte innehöll sådant villkor och det kan inte heller anses framgå av omständigheterna.

Hoppas att du fick svar på din fråga!
Om du har ytterligare funderingar eller en annan fråga är du välkommen att kommentera nedan eller ställa en ny fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”