Rätt att utfå efterarv

2015-07-28 i Efterarv
FRÅGA
min mor gick bort för ett antal år sedan och min far har fri förfoganderättnu avser min far att sälja deras gemensamma bostad och flytta till en mindre bostad.min far har ett tidigare barn vad händer med mitt mors arv ? skall jag ha ut den delen vid försäljningen ??eller bakas det ihop och delas ut till mig och det tidigare barnet när min far går bort ???
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken skall om arvlåtaren var gift, den efterlevande maken ärva kvarlåtenskapen framför gemensamma barn. De gemensamma barnen får vänta med att utfå arvet efter den första föräldern tills även den andra föräldern avlider.

När din far dör skall du därför först utfå ditt morsarv. När det räknats ut vad du skall utfå i morsarv skall resterande kvarlåtenskap fördelas mellan din fars arvingar.

Vänligen

Hanna Skoglund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll