FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt16/08/2021

Rätt att träffa barnbarn?

Är mormor till en liten flicka. Får inte träffa henne för fadern. Modern, som alltså var min dotter är död. Har jag någon juridisk rättighet att träffa mitt barnbarn?

Mvh ledsen mormor

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras främst i Föräldrabalken (1949:381)

Rättsligt så är det bara föräldrarna som kan väcka talan i domstol om umgänge enligt 6 kap 15a § FB. Det finns dessvärre för dig inte någon umgängesrätt för far- och morföräldrar och du kan därför inte väcka talan själv om umgänge med barnbarnet.

Däremot så finns det en rätt för barnet att få umgås med personer som står barnet särskilt nära.

En domstol kan därför på talan av socialnämnden besluta om umgänge mellan barnet och någon annan än föräldern.

Vid socialnämndens bedömning om de ska väcka talan i domstol så ska socialnämnden särskilt beakta barnets behov av umgänge med sina morföräldrar och farföräldrar och andra som står barnet särskilt nära enligt 6 kap 15a 2 st FB. Socialnämnden gör här en objektiv bedömning där de eventuellt negativa aspekterna som en umgängesutredning kan utsätta barnet för, vägs mot de fördelar som umgänget skulle kunna medföra för barnet.

Så jag skulle därför rekommenderar att du hör av dig till socialnämnden för att få dem att utreda ditt ärende.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amanda RydbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”