Rätt att tillägna sig övergiven båt

Idag hittade jag en övergiven båt som låg vid en övergiven stenpir vid skogen. Det var uppenbart att ingen hade använt den på länge, har jag rätt att ta den?

Lawline svarar

Hej!


Tack för din fråga!


Rätt att tillägna sig ett objekt utan föregående ingående av avtal föreligger endast då objektet saknar ägare. För att så skall anses vara fallet krävs att detta aldrig varit ägt eller att den som ägt det genom realhandlande frånsagt sig varje anspråk på att äga föremålet. Eftersom båtar ej existerar av naturen har de förstås alltid tillhört någon, varför endast sistnämnda fall är av intresse. Skillnad görs därvid mellan sådant som tappats bort respektive övergivits, varav endast övergivna föremål anses sakna ägare. Med detta dock inte sagt att borttappade föremål aldrig kan tillkomma en ny ägare utan föregående överlåtelse. En borttappad sak, vars ägare ägare inte blir känd inom tre månader från det att saken inlämnats hos Polismyndigheten eller ej hämtas inom en månad från det att ägaren informerats om fyndet, tillfaller upphittaren.


Sammantaget gäller alltså att övergivna båtar får tillägnas, men att borttappade sådana endast kan övergå till upphittaren efter resultatlös anmälan hos Polismyndigheten.


En mer ingående behandling av relevanta straffrättsliga bestämmelser finns att läsa här.


Lagen om hittegods finner du här.
Vänligen,

Gustaf WiklundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo