Rätt att ta över hyreskontrakt när samboförhållande upphör

Jag har barn med en kvinna som jag har bott tillsammans med sedan hos skaffade sig ett hyrekontrakt för 5 år sedan, Jag har dock inte varit folkbokförd på adressen. Vi har varit sammanboende fram tills nyligen, och nu har hon inlett ett förhållande och startat en ny familj och vill flytta ut. Har jag automatiskt rätt att bo kvar i hyreslägenheten med våra gemensamma barn?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § SL). Det är inte nödvändigt att ni vara folkbokförda på samma adress för att ni ska anses ha stadigvarande ha bott tillsammans utan vad jag förstår av det du beskriver har ni varit sambo trots att du varit folkbokförd på annan adress. Ert samboförhållande upphörde sedan när ni flyttade isär (2 § SL).

Det kan aktualiseras två olika regler för hur du har rätt att överta hyresrätten vilket beror på om den är samboegendom eller inte. Om hon införskaffade hyreskontraktet för att ni gemensamt skulle flytta in i bostaden så utgör hyresrätten samboegendom (3 och 5 §§ SL). Om hon däremot inte införskaffade hyreskontraktet med det ändamålet så utgör det inte samboegendom.

Övertagande av hyresrätten genom bodelning.

Om hyresrätten utgör samboegendom så ingår den i en bodelning när ert samboförhållande nu har upphört. För att en bodelning ska ske måste någon av er begära det senast ett år efter att ni flyttade isär (8 § SL). En bodelning innebär att allt det som utgör samboegendom, t ex möbler och en bostad, fördelas mellan er. Om hyresrätten utgör samboegendom kan du överta den genom att den läggs på din lott i bodelningen (16 § SL). Det innebär att du är den som får hyresrätten i bodelningen. Du har rätt att få hyresrätten om du bäst behöver den och det med hänsyn till omständigheterna kan anses skäligt. Jag tolkar dig som att hon inte är intresserad av att ha kvar hyresrätten och då kan ni komma överens om att hyresrätten ska tilldelas dig i bodelningen.

Övertagande av hyresrätten enligt 22 § sambolagen

Om hyresrätten inte utgör samboegendom kan du ha rätt att överta den genom andra regler. Eftersom din tidigare partner innehar er gemensamma bostad med hyresrätt har du rätt att ta över denna när ert samboförhållande upphör, om du bäst behöver den och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skälig (22 § SL). Vad jag förstår på dig är hon inte intresserad av att ha kvar hyresrätten och då behöver ni i praktiken inte bråka om du bäst behöver den utan om hon går med på det har du rätt att ta över lägenheten.

Du ska framställa ditt anspråk på att ta över hyresrätten till henne senast ett år efter att ert samboförhållande upphörde genom att ni flyttade isär eller om du flyttat ifrån bostaden, tre månader efter att du flyttade (22 § SL).

Behöver hyresvärden samtycka?

Hyresvärdens samtycke för att du övertar hyresrätten behövs inte (12 kap. 33 § JB). Du har inte automatiskt rätt att överta bostaden från henne men om du ska bo kvar där med era gemensamma barn kan du ha rätt att vara den som får bostaden i en bodelning eller genom att ta över den enligt reglerna i 22 § sambolagen. Om ni är överens om att du ska bo kvar och hon flytta kan ni komma överens om det. Ni måste dock informera hyresvärden om att du tagit över hyresrätten.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna RappmannRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning