Rätt att ta över bostad

FRÅGA
Hej.Min son äger en bostadsrätt som han har skaffat innan han blev sambo. Han har levt ensam i lägenheten sedan 2009 och sambon flyttade in januari 2016. Min fråga är om de går isär har hon rätt till en del av denna lägenhet? Har försökt läsa sambo lagen men den är svår att reda ut. Om man skriver ett sambo avtal skall det stå " att sambolagen inte gäller" om de går isär och han skall behålla lägenheten? Han har betalt allt själv som gällt lägenheten under detta året som de varit sambo.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Det första som behöver avgöras i fallet är om bostaden är samboegendom eller enskild egendom. Samboegendom är bostad eller bohag som har förvärvats för gemensam användning. Om bostaden har tillhört någon av samborna sedan tidigare, tillkommer bostads denna person som enskild egendom. Vad jag förstår av din fråga äger din son bostadsrätten sedan tidigare, den är därför enskild egendom.

Då en eventuell bodelning sker, kan den sambo som bäst behöver bostaden ha rätt att få denna på sin lott vid bodelningen. En förutsättning för att din sons sambo ska få ta över bostaden som faktiskt tillhör honom, är att ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheterna i övrigt ska anses vara skäligt. Detta framgår av Sambolagen 16-17§§.

Vid skälighetsbedömningen ska flera faktorer tas i beaktning. Exempelvis om en person har ensam vårdnad över barnen, om bostaden är handikappanpassad samt andra vägande skäl. Man får vidare ta hänsyn till bostadens kostnad, samt personens faktiska möjlighet att ha råd med bostaden, samt vidare personens möjlighet att faktiskt skaffa sig nytt boende (exempelvis om personen kommer få kunna få lån på banken etc.). Av vad jag förstått av det du lagt fram föreligger inte sådana skäl, och din son bör därför vara skyddad.

Makarna kan även vidare avtala om att bostaden inte ska vara föremål för övertagning.

För vidare hjälp i frågan råder jag er att få hjälp av bodelningsförättare avgör frågor vid bodelning, något som framgår av Sambolagen 26§, för det fall ni inte kommer överens om utgången.

Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus Anstrin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2960)
2021-07-25 Sambos gemensamma husdjur vid separation
2021-07-24 Kan en bostad vara sambornas gemensamma även om jag har betalat för den själv?
2021-07-23 Hur länge får efterlevande sambo bo kvar i bostaden efter att den gått i arv?
2021-07-22 Har sambo rätt till hälften av huset vid en bodelning?

Alla besvarade frågor (94173)