Rätt att ta mer betalt för ökade materialkostnader och merarbete?

FRÅGA
Hej. Jag undrar en sak, om vi säger att jag sätter ett ungefärligt pris på tex ett byggarbete, är jag då bunden till det avtalet? Eller kan kunden ändå behövas betala mer beroende på längd av bygge och material?
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Jag gissar på att du ska sälja dina tjänster i egenskap av näringsidkare till en konsument. Har du lämnat ett ungefärligt pris för en viss tjänst får du maximalt höja priset med 15 procent, se 36 § andra stycket konsumenttjänstlagen (KtjL).

Huruvida en kund kan behöva betala mer ifall tjänsten börjar omfatta ett vidare arbete än vad ni först avtalat om beror på hur ni upprättat ert avtal. Är ni från början överens om att du har frihet att debitera kunden med en högre summa ifall merarbete och ökade materialkostnader uppkommer är det tillåtet. Priset du sätter på merarbetet måste vara marknadsmässigt och proportionerligt i förhållande till de faktiskt extrakostnader du faktiskt haft, se 36 § första stycket KtjL.

Har du och kunden inte kommit överens om att du får höja priset ifall du måste jobba fler timmar eller köpa in mer material, kan du, i vissa fall få höja priset för så kallat tilläggsarbete. Märker du under arbetets gång att vissa extra åtgärder bör utföras i samband med det ursprungliga uppdraget kan du, under vissa förutsättningar, utföra tilläggsarbetet och sedan debitera kunden för arbetet. Huvudregeln är såklart att du inte ska påbörja något tilläggsarbetet innan du rådfrågat kunden. Får du inte tag på kunden och priset av tilläggsarbetet är obetydligt i förhållande till det avtalade priset eller det finns särskilda skäl som får dig att anta att kunden vill ha tilläggsarbetet utfört – kan du utföra tilläggsarbetet och debitera kunden. Detsamma gäller om det skulle vara av fara för kunden om du inte utför tilläggsarbetet, se 8 § KtjL.

Du kan också ha rätt att höja priset ifall tjänsten oväntat fördyras på grund av en omständighet som är att hänföra till konsumenten, se 38 § första stycket andra punkten KtjL.

Sammanfattningsvis: Huvudregel: Har du lämnat ett ungefärligt pris för en tjänst får avtalat pris inte överstigas med mer än 15 procent. Undantag: 1) Har ni avtalat om att du får höja priset ifall tiden och materialet ökar har du också rätt att debitera för tjänsten i enlighet med ert avtal, 2) Har ni inte ett sådant avtal får du debitera för tilläggsarbete och 3) Du får också debitera för oväntade merkostnader som uppstår på grund av konsumentens handlande. Oavsett grund för pristillägg får pristillägget inte vara oskäligt högt. Det ska vara marknadsmässigt, i förenlighet med avtalat pris för den ursprungliga tjänsten och proportionerligt i förhållande till de merkostnader du faktiskt haft.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (282)
2019-04-17 Vem ska stå för kostnaden för att en tjänst har blivit felaktig?
2019-03-31 Har ja någon rätt att reklamera ett arbete?
2019-03-29 Att reparera min klocka kostade mer än avtalat- vem har rätt?
2019-03-27 Fel i tjänst vid renovering av badrum

Alla besvarade frågor (67945)