Rätt att ta del av vilka som blivit anställda inom kommunen samt deras ansökningshandlingar?

FRÅGA
Hej! Jag undrar om kommunkontorets rekryterade samt deras anställningshandlingar räknas som offentligrätt eller är det sekretess?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du undrar om man har rätt att få veta vilka som blivit rekryterade av en kommun och om man kan begära ut deras ansökningshandlingar.

I enlighet med offentlighetsprincipen har man som utgångspunkt rätt att få ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). Motiven bakom detta är bl.a. att skapa ett fritt meningsutbyte och en fri och allsidig upplysning. En allmän handling är en handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten (2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen). Det finns dock vissa begränsningar i allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar, som hittas i offentlighets- och sekretesslagen.

Kommuner tillhör den offentliga sektorn. Det är oftast möjligt att begära ut de ansökningshandlingar som ledde till att en person fick en tjänst inom det offentliga, eftersom dessa ansökningshandlingar klassas allmänna handlingar. När man begär ut handlingarna görs en sekretessprövning för att säkerställa att handlingarna är offentliga.

Skulle det vara så att du har sökt en tjänst hos kommunen som du inte fick har du även rätt att få veta vilka meriter som personen som fick tjänsten hade, med stöd av diskrimineringslagen. På din begäran ska arbetsgivaren ge dig en skriftlig uppgift om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter den hade som togs ut till anställningsintervjun eller som fick arbetet (2 kap. 4 § diskrimineringslagen). Detta följer av att arbetsgivare inte har rätt att diskriminera arbetssökande (2 kap. 1 § diskrimineringslagen). Diskriminering ska dock förhoppningsvis inte vara lika vanligt förekommande vid tillsättandet av tjänster inom det offentliga, eftersom det offentliga strikt måste följa objektivitetsprincipen och därmed anställda personer baserat på objektiva grunder, såsom personens meriter.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen.

Vänliga hälsningar,

Frida Fahlgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (382)
2021-12-05 Beställa ut dom från Norge
2021-12-03 Hur raderar man sin adress på Ratsit?
2021-12-02 Är det sekretessbelagt vid vilken anstalt en fånge är placerad?
2021-12-01 Hur får du tag på domar som inte syns i ditt belastningsregister när du inte vet målnumret på domen?

Alla besvarade frågor (97717)