Rätt att ta del av arv när arvlåtaren upprättat testamente

2019-02-24 i Laglott
FRÅGA
Min biologiska morfar har gått bort. Jag och min bror är dödsbodelägare på grund av att vår mamma redan gått bort. Vet att det finns ett testamente vi kommer få tillgång till men vad har vi som dödsbodelägare rätt till? Har vi något att säga till om alls? Hur brukar det funka? Vi visste inte förrän i vuxen ålder att det var vår morfar och blev berövade på en hel uppväxt med vår morfar, och vi känner att någon form av minnessak skulle vi gärna vilja ha från honom. Kan man begära det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsrätten regleras i ärvdabalken (ÄB). Såsom närmast avkomling till avliden har man rätt att ta del av arv. Denna rättighet är så gott som okränkbar, vilket innebär att en arvlåtare inte genom testamente kan göra sina avkomlingar arvslösa. Jag kommer att återkomma till detta efter en kort redogörelse av reglerna om testamente.

Ett testamente ska som huvudregel respekteras men man har rätt att få ut sin laglott

Ett testamente kan delvis sätta arvsrätten ur spel eftersom testators (den avlidnes) vilja i regel ska respekteras, 11 kap. 1 § ÄB. Däremot kan testator inte testamentera bort all sin kvarlåtenskap. Genom att påkalla jämkning av ett testamente har du såsom närmast avkomling rätt att få ut din laglott, 7 kap. 3 § ÄB. Detsamma gäller givetvis din bror.

Laglotten består av halva arvslotten

Du har alltså rätt att få ut din laglott, som består av halva din arvslott, 7 kap. 1 § ÄB. Arvslottens storlek beror på hur många andra arvingar din morfar lämnat efter sig. Om din morfar hade andra barn än din mor har de – eller deras avkomlingar – också rätt att ta del av din morfars kvarlåtenskap. Reglerna om hur arvet fördelas baserat på släktförhållanden finns i 2 kap. ÄB.

Ovisst vilken egendom som kommer att tillfalla er

Det finns ingen lagstadgad ordning som bestämmer hur kvarlåtenskapen mer specifikt ska fördelas, om inte den avlidne har reglerat fördelningen av sin kvarlåtenskap i ett testamente. Egendom som enligt testamente ska tillfalla en viss person kallas för legat, se 11 kap. 10 § ÄB. Rätten att få ut sitt legat stadgas i 22 kap. 1 § ÄB.

I övrigt är det upp till dödsbodelägarna och eventuellt testamentestagarna att dela upp kvarlåtenskapen. Om ni är oense om fördelningen kan det bli aktuellt att utse en skiftesman, vars uppgift är att få arvtagare att komma överens, 23 kap. 5 § ÄB.

Om du vill ha något särskilt föremål från din morfar skulle jag råda dig att framföra dina önskemål till de övriga dödsbodelägarna.

De rättigheter som garanterar dig arv kan likväl tillkomma andra och påverka dig negativt

Eftersom det är ovisst om du kommer att gynnas eller missgynnas av testamentet, bör det noteras att de rättigheter som jag beskrivit ovan även kan tillkomma andra. Därmed finns det en möjlighet att du går miste om kvarlåtenskap som enligt din morfars testamente ska tillfalla till dig, om testamentet skulle inkräkta på andras arvsrätt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Jenny Räf
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (666)
2019-08-23 Vem ärver när en make?
2019-08-19 Laglottsskydd
2019-08-08 Hur stor blir laglotten och hur påverkar basbeloppsregeln testamente?
2019-08-07 bortadopterades barns rätt till laglott

Alla besvarade frågor (72228)