Rätt att skriva en recension på internet

FRÅGA
Har vem som helst lov att skriva en recension (med foto) av tex. en restaurang och publicera på tex. internet?Eller behöver man tillstånd från restaurangen eller annan instans?
SVAR

Hej, tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige har alla rätt till yttrandefrihet i enlighet med 2 kap 1 § Regeringsformen (RF). Det innebär en rätt att i tal, skrift, bild eller på annat sätt meddela upplysningar och uttrycka tankar. Yttrandefriheten kan begränsas under vissa förutsättningar enligt 2 kap 20-21 §§ RF. Det är sådana omständigheter som är nödvändiga i ett demokratisk samhället, som t.ex. nationell säkerhet.

När det gäller andra tekniska upptagningar tillämpas istället tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Om det t.ex. skulle vara fråga om en filmupptagning då tillämpas istället YGL, men även där har man en rätt att fritt yttra sin tankar.

Det finns alltså en yttrandefrihet, som inte heller får begränsas av myndigheter i förhand och inte heller måste godkännas. Det innebär att var och en får skriva en recension av en restaurang. Det man måste beakta är dock att detta endast gäller när det är bilder som man själv har tagit eller har upphovsrätt till. Det är inte tillåtet att hur som helst använda någon annan persons bilder, se Upphovsrättslagen.

När man skriver en recension måste man även beakta att det inte får utgöra någon kränkning av någon annan person eller förtal, se 7 kap 4 § TF, som handlar om att man utsätter annan för andras missaktning. Det är dock något väldigt allvarligt som i princip inte blir aktuellt i en recension.

Sammanfattningsvis innebär det att var och en får skriva en recension och använda sig av bilder, men man måste förhålla sig till upphovsrätten samt beakta att andra personers rättigheter inte blir kränkta.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du behöver ytterligare hjälp kan du boka en tid med en av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med.

Med vänliga hälsningar,

Michelle Rinaldo Iversen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (897)
2021-07-17 Godkännande av läkemedel i EU
2021-07-16 Allmän information om förtal
2021-07-14 Är reglerna om körkortsåterkallelse i samband med brott förenliga med förbudet mot dubbelbestraffning?
2021-07-05 Kan en riksdagsledamot avsättas?

Alla besvarade frågor (94334)