FrågaFASTIGHETSRÄTTBostadsrätt25/02/2018

Rätt att se den ekonomiska planen och kassaflödet i föreningen som bostadsrättsägare

Har jag som bostadsrättsägare rätt att se kassaflödet i föreningen utan att vara styrelsemedlem, under verksamhetsåret mellan årsstämmorna? Gäller även styrelsens ekonomiska plan?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det du frågar om regleras i bostadsrättslagen. Gällande styrelsens ekonomiska plan så ska denna vara offentlig. Enligt 3 kap. 5§ i bostadsrättslagen så stadgas att styrelsen skall hålla en registrerad ekonomisk plan tillgänglig för var och en som vill ta del av planen. Du har alltså rätt att se den ekonomiska planen när du vill.

Angående din rätt att få insyn över kassaflödet så regleras detta i lagen om ekonomiska föreningar, här stadgas Den lagstadgade upplysningsskyldigheten i 7 kap. 11 §. Enligt bestämmelsen ska styrelsen på medlems begäran, vid föreningsstämman, "lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman." Alltså för att du ska få insyn över kassaflödet i föreningen så måste du kräva en extrastämma för att styrelsen ska behöva visa kassaflödet. Om du begär en sådan extrastämma så ska kallelsen till denna utgå två veckor efter att din begäran lämnats till föreningen.

Jag hoppas att jag upplyst dig om rättsläget. Tveka inte att höra av dig till oss på info@lawline.se ifall du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,

Simon Gille-JohnsonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?