FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv29/06/2022

Rätt att sälja fastighet trots att det finns efterarvingar?

Hej Min far har nyligen gått bort och är tre barn samt vår mamma/ hans fru. Han har inget skrivet testamente. Vad jag har läst mig till så ärver min mamma allt så vidare. Men vad händer om hon vill säja huset? Kan hon göra det som hon vill? Eller välja att ge det till ett av barnen bara? Så dom andra står utan nåt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Som jag tolkar din fråga undrar du över på vilket sätt din mamma kan förfoga över arvet efter din pappa. Din fråga gäller de arvsrättsliga bestämmelserna, vilka regleras i ärvdabalken (ÄB) och i äktenskapsbalken (ÄktB). 

Vid din pappas bortgång ska din pappa och mammas egendom fördelas genom en bodelning eftersom de var gifta (9 kap. 1 § och 23 kap. 1 § ÄB). Eftersom det inte finns några särkullbarn inblandade, kommer din mamma att ärva hela din pappas kvarlåtenskap med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ÄB). Hade din pappa haft barn från ett tidigare äktenskap hade dessa haft rätt att kräva ut sitt arv på en gång (3 kap. 1 § ÄB). Ni tre syskon kommer att ges en efterarvsrätt som utlöses vid er mammas frånfälle (1 kap. 1 § och 3 kap. 2 § ÄB).

Efterarvsrätten utgörs av en kvotdel i er mammas förmögenhetsmassa. Efterarvsrätten motsvarar andelen som er mammas arv utgjorde i relation till er mammas totala förmögenhet vid er pappas bortgång. Er mamma får inte förfoga över egendomen på ett sådant sätt att det inkräktar på er rätt till efterarv. 

För att ge ett exempel: A avled och B:s egendom uppgick vid dödsfallet till 1 miljon. Kvotdelen utgjorde ½. När B sedermera avled hade han testamenterat bort A:s fastighet värd 500 000. Detta är tillåtet eftersom det inte inkräktar på arvingarnas rätt till efterarv, vilken uppgår till ½, dvs. 500 000. Hade fastigheten istället varit värd 600 000, hade det inneburit att efterarvingarnas rätt till efterarv hade kränkts eftersom den hade inkräktat på kvotdelen. 

Er mamma har således rätt att såväl sälja som testamentera bort fastigheten, så länge det inte inkräktar på er efterarvsrätt.

Hoppas att du fick svar på din fråga! 

Vänligen,

Marika HåkanssonRådgivare