Rätt att säga upp hyresavtal med omedelbar verkan pga hot från granne?

2015-12-10 i Hyresrätt
FRÅGA
om en granne till mig har slagit ut mina fönster med en hammare och hotat mig och mina barn till livet kan jag då kräva av min hyresvärd att få bryta hyreskontraktet och få flytta omgående eller måste jag bo kvar mina tre månader både jag och framförallt barnen mår jättedåligt av detta
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det framgår inte av frågan huruvida din granne bor i samma hyreshus som du. Jag utgår från att så är fallet. För det första är det helt klart att din granne kan och bör vräkas omedelbart för vad denne har gjort enligt Jordabalken (JB) 12 kap 42§. här RDB 11:94 och RDB 1:91, se Björkdahl, Hyra av bostad och lokal s. 153-154 och 221. Din hyresvärd är även skyldig att underrätta Socialnämnden om detta enligt JB 12 kap 25§ stycke 2.

Du har dock ingen självklar rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Din eventuella rätt att säga upp hyresavtalet skulle följa av JB 12 kap 16§ som hänvisar till 11§ andra och tredje punkten. Avgörande för rätten att säga upp avtalet med omedelbar verkan är om bristen inte kan avhjälpas utan dröjsmål eller om hyresvärden underlåter att omedelbart åtgärda störningarna. Bristen måste även vara av väsentlig betydelse. Se även JB 12 kap 25§. Du kan även ha rätt till skälig nedsättning av hyran under den tid detta störande beteende pågår. Se även prop 1992/93:115 s 19-20 http://data.riksdagen.se/fil/8B776219-B2E3-45F8-B180-79D4D0566CCC

Kraven för att få säga upp hyresavtalet i 11§ är höga. I hovrättsfallet RH 2002:27 här fick en person som bl a fått en brandbomb inslängd i sin lägenhet samt fått rasistiska slagord skrivna på sin dörr (endast) nedsättning av hyran.

Min slutsats är alltså att du bör kontakta din hyresvärd omgående (om du inte redan har gjort det), eftersom denne är skyldig att omedelbart vidta åtgärder som förmodligen leder till att din granne blir avhyst tämligen omgående. Tills dess har du förmodligen rätt till nedsättning av hyran.

Vänligen,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll