Rätt att överta hyresrätt som andrahandshyresgäst

2020-07-22 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Jag bor i en hyresrätt som jag hyr i andrahand sedan 20 månader tillbaka. Jag är skriven på denna adress. Ägaren av förstahandskontraktet har inte ansökt om att få hyra ut i andra hand, dvs hyresvärden har inte godkänt detta. Han är varken skriven på adressen eller bor här men han bor i samma stad i en bostadsrätt (jag vet inte om han äger den). Vi har skrivit ett tillsvidare kontrakt sedan start och jag överför hyran till honom, inte till hyresvärden. (Jag är säker på att jag betalar en högre hyra än hyresvärden tar). Vad är mina rättigheter gällande kontraktet? Har jag rätt till Förstahandskontraktet efter en viss tid? Elller finns det någon möjlighet för mig att ta över kontraktet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

För att få hyra ut en lägenhet i andra hand krävs hyresvärdens godkännande. Eftersom förstahandshyresgästen inte har ansökt om sådant är uthyrningen inte laglig. En olaglig andrahandsuthyrning kan leda till att hyresrätten anses förverkad och att hyreskontraktet sägs upp.

(12 kap 42 § 3 p jordabalken – JB).

Du som andrahandshyresgäst har inget avtalsförhållande med lägenhetens hyresvärd utan endast med förstahandshyresgästen. Det betyder att hyresvärden inte har några skyldigheter gentemot dig som andrahandshyresgäst och att du inte heller har några rättigheter i sammanhanget. Om förstahandshyresgästen blir av med sin hyresrätt blir alltså du också det. Desamma gäller om förstahandshyresgästen av någon anledning väljer att säga upp sin hyresrätt.

Sammanfattningsvis sitter man som andrahandshyresgäst i ett osäkert läge eftersom ens egna kontrakt är beroende av avtalsförhållandet mellan hyresvärden och förstahandshyresgästen.

Någon rätt att ta över kontraktet efter en viss tid finns inte för en andrahandshyresgäst. Visserligen inträder ett besittningsskydd när du har bott i lägenheten i mer än två år, men detta gäller enbart gentemot din avtalspart, det vill säga förstahandshyresgästen. Upphör förstahandshyresgästens avtal med hyresvärden har ditt besittningsskydd ingen funktion.

(12 kap 45 § JB).

Dessvärre har du som andrahandshyresgäst ingen rätt att ta över kontraktet. Dock kan du kontakta hyresvärden och meddela att du är intresserad av att ta över hyresrätten ifall det blir aktuellt.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Maya Hempel
Fick du svar på din fråga?