Rätt att överta bostad som inte ingår i bodelning

FRÅGA
Min dotter har 4 barn och blev sambo med en som har 3 barn i hans hus nu vill han kasta ut henne.
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss med din fråga!

Reglerna som behövs för att kunna besvara din fråga finns i Sambolagen. Jag har förstått din fråga som att din dotter och hennes sambo ska separeras och du undrar om vem som har rätt till bostaden i samband med separationen. När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas mellan samborna genom bodelning (8 § första stycket Sambolagen).

Någon av samborna måste begära om bodelning för att det ska ske och begäran ska framställas senast ett år efter det att din dotter och dennes sambo separeras (8 § andra stycket Sambolagen).

Vid bodelning mellan makar ska sambornas gemensamma bostad och bohag fördelas mellan dem (8 § jämte 3 § Sambolagen). Frågan är härmed om huset som, vilket jag det förstått som, tillhör sambon till din dotter kan anses utgöra deras gemensamma bostad och tas med i bodelningen. Om huset inte är parets gemensamma bostad så kommer det inte räknas med i bodelningen och din dotter kommer då inte "kunna kräva hälften av huset".

Med sambors gemensamma bostad menas egendom som köpts för gemensam användning (3 § Sambolagen). Egendom som förvärvats innan samboendet inletts ska fortfarande medtas i bodelning om det går att bevisa att avsikten med köpet av huset varit att både din dotter och sambon skulle bo i bostaden tillsammans (se vidare Agell & Brattström, 2011, s. 270 ff.). Med andra ord kan huset fortfarande tas med i bodelningen om det går att bevisa att din dotters sambo köpt huset med avsikten att de två skulle bo där tillsammans.

I 22 § Sambolagen finns en regel som innebär en rätt för en sambo att överta bostad även om den inte ingår i bodelningen. Bestämmelsen är framför allt tillämplig på en hyresrätt eller bostadsrätt som samborna har använt som gemensam bostad, men som inte har förvärvats för gemensam användning. Om huset är en ägd fastighet torde det därmed inte omfattas av övertaganderätten enligt regeln. Eftersom inget framgår om huruvida din dotters sambos hus utgör en bostadsrätt/hyresrätt/ägd fastighet så väljer jag att berätta om övertaganderätten ändå.

Övertaganderätten innebär att din dotter har rätt att överta bostaden om hon är den som bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt (22 § första stycket Sambolagen). Rätten att överta bostaden innebär inte att den avlämnande sambon förlorar värdet av huset som tas över utan endast en rätt för din dotter att mot avräkning på sin andel eller genom att lämna egendom eller betala, ta över huset (22 § tredje stycket jämte 16 § andra stycket Sambolagen).

Vidare för att kunna få rätt till att överta bostaden förutsätter lagen att de samboende parterna har barn tillsammans. För det fall där samborna inte har eller har haft barn tillsammans gäller enbart regeln om det finns synnerliga skäl som talar för det (22 § första stycket Sambolagen). Synnerliga skäl kan exempelvis vara att en kvinna är gravid med gemensamt barn (se prop. 1973:32 s. 169 och Agell & Brattström, 2011, s. 282).

Sammanfattningsvis kan din dotter begära att bodelning ska ske. Om hon kan bevisa att huset förvärvats med avsikten att hon och sambon skulle bo där tillsammans så ska huset tas med i bodelningen. Även om huset inte tas med i bodelningen kan din dotter fortfarande hävda att hon har övertaganderätt till bostaden eftersom hon är den som behöver den mest. I sådant fall får hon överta bostaden mot avräkning på sin andel i bodelning eller genom att betala. För att kunna ha rätt att överta bostaden förutsätts som huvudregeln att samborna har gemensamma barn, om inte måste det finnas synnerliga skäl som talar för att din dotter ska få ta över. Jag har förstått det som att din dotter och sambon har egna barn från tidigare förhållanden och inga gemensamma barn. Då måste det finnas synnerliga skäl för att din dotter ska kunna få ta över bostaden, såsom att hon är gravid med gemensamt barn.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2724)
2020-09-18 Sambor med gemensamt barn - kan barnet kräva hälften av den gemensamt ägda bostadsrätten?
2020-09-18 Hur mycket har en efterlevande sambo rätt att få ut vid bodelning?
2020-09-16 Vad kan kostnaden för att köpa ut någon från gemensam bostad bli och hur går det till?
2020-09-15 Sambolagen

Alla besvarade frågor (84127)