Rätt att överklaga beslut om umgänge enligt LVU?

Hej Har en fråga gällande umgänge. Vi har innan överklagat beslut om övervakat umgänge till förvaltningsrätten och ej fått bifall. Nu skall socialnämnden överväga umgängesbegränsningen efter tre månader. De säger till mig att det inte kan överklagas. Enligt LVU handbok kan jag begära omprövning och få beslut för att överklaga. Stämmer detta?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar det som att socialtjänsten har beslutat om övervakat umgänge enligt LVU och nu ska överväga umgängesbegränsningen efter tre månader. Du undrar om du har rätt att överklaga. 


Socialnämnden har ett ansvar för att den unges behov av umgänge med föräldrar och vårdnadshavare så långt som möjligt tillgodoses (14 § LVU). Om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet kan får socialnämnden besluta om vissa umgängesbegränsningar (14 § andra stycket LVU). Du har rätt att överklaga ett sådant beslut till förvaltningsdomstol, vilket du tidigare har gjort (41 § första stycket, tredje punkten LVU).


Sammanfattningsvis stämmer det alltså att du har rätt att överklaga beslut om umgängesbegränsning enligt LVU.


Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Anna SalanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000