Rätt att neka socialbidrag pga. agorafobi

Har en social sektretetare rätt att neka mig socislbidrag bara för att Jag råkar lida av agorafobi ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret är nej. En socialsekreterare kan inte bara ta socialtjänstlagen (SoL) i egna händer och neka dig bidrag efter eget gottfinnande. Det är knappast önskvärt (och helt mot grundtanken med SoL) att människor blir nekande bidrag enbart på grund av att de har en speciell diagnos. Det kan mycket väl föreligga en rätt till bistånd enligt (4 kap 1 § SoL) och detta bistånd kan i vissa fall beräknas till en högre nivå enligt (4 kap 3 § 2 st SoL). För att undersöka rätten till bistånd måste ju dock socialnämnden göra en individuell bedömning av ditt ärende och inte bara hänvisa till din diagnos. Agorafobi har i tidigare rättsfall bl.a. givit rätt till ytterligare ekonomiskt bistånd för elförbrukning. Att neka dig bidrag på grund av själva diagnosen i sig är alltså felaktigt.

Sammanfattningsvis kan du alltså inte på grund av din agorafobidiagnos i sig nekas socialbidrag. Socialnämnden måste istället alltid göra en individuell bedömning av ditt behov av bistånd baserat på denna diagnos.

Hoppas du känner att du fått lite klarhet i din fråga!

Sebastian NäslundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000