Rätt att neka den andre förälder barnets pass?

2020-10-20 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag har ensam vårdnad om våra två barn. Nu vill fadern ha passen för att åka utomlands mitt i en pågående pandemi under höstlovet. Jag tycker det är högst opassande att ens tänka tanken att åka utomlands i rådande situation. Har jag rätt att neka fadern passen för barnen under hans umgänge?Mvh
SVAR

Hej och tack att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Du anger att du har ensam vårdnad om era två barn. Ensam vårdnad innebär att du ensam bestämmer i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap.11 § FB). Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut som gäller barnet och barnets vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2 a § FB).

Utlandsresa med barn är en sådan angelägenhet som rör barnet. Om du utgår från barnets bästa att det inte är bra tid för utlandsresor har du rätt att invända mot resan och neka passen.

Dina barn har rätt till umgänge med sin andra förälder vilket innebär att du har ett ansvar att tillgodose barnets behov av umgänge med fadern (6 kap. 15 § FB). Det kan dock inte anses vara umgängessabotage om du förbjuder dina barn att resa med deras fader om de kan umgås med sin pappa här i Sverige. På det sättet kan barnens behov till umgänge anses vara tillgodosedda.

För att barnen skulle resa utomlands måste de ha vårdnadshavarens samtycke. Vissa länder kräver utöver ett giltig pass ytterligare en officiell handling som ger barnet rätt att resa med icke vårdnadshavaren. Barnets fadern måste i så fall fråga dig att underteckna en sådan handling eftersom du är ensam vårdnadshavare.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor är du välkommen att ställa din fråga här!

Med vänliga hälsningar,

Orysia Sich
Fick du svar på din fråga?