Rätt att närvara vid överklagan av Socialnämndens beslut

2018-01-25 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej, Jag undrar om man har rätt att få kräva att närvara vid socialnämndens möte angående överklagan av ett biståndsbeslut?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Av din fråga så tolkar jag det som att du har fått ett beslut från socialnämnden som du överklagat. Jag kommer besvara din fråga så gott jag kan utifrån det och förklara hur processen ser ut just nu.

Det som gäller när du överklagar ett beslut från socialnämnden är att din överklagan prövas av allmän förvaltningsdomstol enligt Socialtjänstlagen sextonde kapitlet tredje paragrafen (SOL 16:3). När överklagan lämnats in så är det upp till domstolen att pröva ditt ärende och avgöra ifall du har rätt till bistånd. Man kan säga att det inte längre är socialnämndens uppgift att pröva ditt ärende om bistånd utan den uppgiften faller på domstolen.

Domstolen är en så kallad förvaltningsrätt vilket följer av fjortonde paragrafen i Lagen om allmänna förvaltningsdomstolar, se här. Det finns 12 stycken sådana utspridda över olika städer i Sverige vilket går att se här.

Nu till frågan om din rätt att närvara hos socialnämnden. I handläggningen av din överklagan hos förvaltningsrätten har du enligt nionde paragrafen Förvaltningsprocesslagen rätt att närvara och föra en muntlig förhandling om du vill det och det inte är onödigt för förvaltningsrättens förmåga att fatta ett beslut i ditt ärende. Så du har rätt att närvara vid handläggningen av ditt ärende och föra din talan. Du kan se mer om hur handläggningen i förvaltningsrätten går till här. Där finns bra information om exempelvis ersättning av resekostnader (15 paragrafen förvaltningsprocesslagen). Du har dock inte i en överklagan rätt att närvara på socialnämndens möte då det inte är socialnämnden som prövar ditt ärende.

Jag hoppas detta svar har varit till hjälp. Om det finns något mer vi på Lawline kan hjälpa till med så är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (707)
2022-01-22 Var ska man folkbokföra sig?
2022-01-17 Kommunalbesvär eller förvaltningsbesvär?
2022-01-17 Är man ersättningsskyldig i förhållande till utföraren när denne blir nekad utbetalning för gjort RUT-avdrag?
2021-12-31 Får HVB-hem besluta om utegångsförbud?

Alla besvarade frågor (98676)